E-mail: admin@tro.dk
 • Helligt Er Dit Navn - LIVE LOVSANG
 • Møde 10 oktober 2009
 • Hans Egede, Grønlands apostel!
 • Vores tvivl må have dødsstødet på prøvelsens side, ellers vil vi blive uforbederlige brokkehoveder.
 • Den anden del af fuldendt kærlighed er at tro den kærlighed Gud har for os.
 • Jeg ønsker specielt at tale til ægtemænd og hustruer!
 • Et lydefrit liv er muligt - men du må ønske det af hele dit hjerte!
 • Bevar dig i Guds kærlighed
 • Ligesom Herren har åbenbaret i detaljer for os, hvilke vanskeligheder, der ligger forude, vil han også åbenbare for os, hvordan han vil beskytte os.
 • Kap. 58. Over det ufattelige Dyb i Guds skjulte Domme skal man ikke gruble
 • Forskrifter: munke og lægfolk
 • Stine - 'Hvor går vi hen når vi går' - Toppen af Poppen
 • Tanker om reinkarnation
 • Konklusion
 • Spørgsmål om kirken
 • David havde et særligt formål med krigsbyttet
 • Lad Gud være din ærefrygt og ærbødighed.
 • 1. I er ikke under Lov, men under Nåde. Rom. 6, 14
 • Adresser
 • 11. Forfølgelse fra Tv-lystspil
 • 97% were never tested
 • At tage sig sammen eller falde sammen
 • Mie's historie om helbredelse
 • 17 Famous Celebrities who love Jesus Christ!
 • Forskellige oversættelser!
 • Afgudsdyrkende hyrder til afgudselskende får.
 • En tid til at græde og en tid til at kæmpe
 • Eyewitness censored by fact checkers
 • Det er på tide, at menigheden igen fokuserer på at vinde sjæle.
 • THE SACRIFICE OF THE MASS : What Does It Mean?
 • Moon
 • "Familiens" drift mod døden
 • Detox
 • Bible Animation 8 The Last Supper
 • The wrath of God
 • Hvordan giver vi Gud fuld kontrol over vores liv?
 • Når du giver dit hjerte og dit liv helt til Herren, kommer dine gaver af kærlighed til ham!
 • På trods af Jesu godhed, hadede verden ham uden grund.
 • Hveden i laden
 • Tjeneste under unormale omstændigheder
 • Johannes Døberen
 • Dyrkelsen af Heung Jin Moon
 • URGENT !! Truth Concerning the "Rapture".... A true Prophet of Elohim
 • Holocaust Tribute
 • Conveying Truths About the Holocaust Through Documentary Film
 • Herrens lille turteldue
 • Vores nation er måske allerede gået ind i en tid med lidelse og ulykke
 • Kap 5. Om Læsning
 • En gammel bog førte dem til skatten
 • HeChoseTheNails
 • Fagre nye familier
 • Bibelske ledetråde mod kræft?
 • Oskar Edin Indergaard
 • Tredje del: Hvordan skal vi reagere?
 • Æresdrab fanget på video
 • Er Gud multidimensional?
 • Anders Ova - Gudstjeneste 25. marts 2012
 • Personlig troshistorie med Charlotte Durup
 • Sadhu Sundar Selvaraj
 • Kap 2. Om ydmyg Underkastelse
 • Stolthed
 • Lad os se på dåbshandlingen.
 • Et spørgsmål om tro og troshelbredelse
 • Antikrist
 • USA: Hvordan Pietisme bedrager kristne
 • Konklusion
 • Nattens vægtere
 • I åndelige nedgangtider når dommen står for døren, leder Gud efter en speciel type bønnens mennesker.
 • 3. Paulus' mønster afsluttes med Guds svar til ham.
 • Der er en lovløshedens ånd i landet!
 • Jesus: The Lost 40 Days
 • Hvornår bør man forlade sin kirke?
 • Den Åndlige død!
 • Du må være fuldkommen overbevist om, at din Far som er i himlen, elsker dig usigelig meget!
 • In 1958, did a Russian medical researcher discover the secret to jitter-free ENERGY and ALERTNESS?
 • Guds herlighed
 • Det skjulte 7-tal
 • Kap. 12. Om at lære Tålmodighed og at kæmpe imod Begæringerne
 • Astrologi
 • Darwin sludder
 • Mystisk »Yeshua« i gammel synagoge vækker uenighed
 • SISSEL KYRKJEBØ - Bred Dina Vida Vingar - The Holy Wings - 1991 TV Concert - HQ with Subtitles
 • 23 minutter i helvede
 • Daniel Olstrøm, Randers
 • 13. Om sakramenternes brug
 • Hvad betyder Jesus for dig!
 • Grundlæggende forståelse af Skabelsesberetningen
 • Hvad er "Hellig grund"?
 • Jeg tror at hele dette afsnit hos Jeremias er profetisk og handler om Kristus og hans kirke!
 • 2. Denne lille rest-menighed vil bestå af kristne, som vil nægte at leve af andet end åndelig føde!
 • Kap. 35. Der er ingen Sikkerhed imod Fristelse i dette Liv
 • Kampen mod den nye religiøsitets falske åndelighed
 • 11. Hvordan er livet som kristen?
 • David Livingstone 1813 - 1873.
 • En brændende kærlighed til Kristus
 • Afslutning
 • Hvor mange tjenere kunne have undgået at gå til grunde, hvis de havde haft hjælpere i bøn?
 • 1. Vi skal se på Kristi lære om ydmyghed.
 • Kap. 52. Man skal ikke mene sig værdig til Trøst, men meget mere skyldig til Straf
 • Det nedbrudte hegn
 • Dharma - en oversigt over buddhismens lære
 • Himlen Kalder
 • Vidnesbyrd
 • De kendte
 • Kom Jesus i helvede mellem sin død og opstandelse?
 • Lad mig berette om en utrolig enke, som havde muligheden for at tjene missionærer i et fremmed land.
 • En hellig rest vil elske sandheden!
 • RAISED FROM THE DEAD
 • Big money for covid registrations
 • Disse ni spedalske var i sandhed blevet berørt af Jesus kraft - de var blevet vidner for hans kraft!
 • Paulus nævner en række “frugter af kærligheden”, men her ønsker jeg at fokusere på én af dem.
 • Babylonisk sprogforvirring
 • Hvem er "Isa"?
 • Buddhistiske trossamfund i Danmark
 • Karma/Samsara
 • Særligt gode artikler mv.
 • Frelses man ved tro alene, eller ved tro plus gerninger?
 • Menighedsledere og ulve
 • Astronomi og Astrologi
 • 2. Få din egen vejledning fra Gud om fremtiden!
 • I vanskelige tider som disse kommer fjenden strømmende ind.
 • Kap 6. Om den sande Kærligheds Prøve
 • Anden Søndag i Advent - Matthæus 25,1-13
 • Jøderne venter stadig på Messias
 • Purim
 • Det sted hvor al visdom er opbrugt
 • Her er jeg fri - "Når hjerte møder hjerte"
 • Interview med today.com
 • Don Piper - testimony #2
 • Er kristne nødt til at overholde loven i det gamle testamente?
 • 1. Satan giver et forkert billede af Herrens lutringsproces
 • Om det at være "i Kristus" giver mig en s overvældende velsignelse, Hvordan kan vi så vide at vi virkelig er "i Kristus"?
 • Stedet, hvor al visdom er opbrugt, er et sted med lidelse, smerte og utryghed!
 • Men tilbage står det, at der er konsekvenser af synd.
 • I Det Gamle Testamente svigtede Guds folk ham igen og igen, men hver gang genoprettede han dem og velsignede dem helt ufatteligt.
 • Guds kærlighed
 • Vejen til Gud
 • Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
 • Marvin Ford
 • How My Spiritual Eyes Have Opened
 • The Warrior Bride: Joel's Army (8/9/14)
 • Palæstina - problem nr. 2
 • Og hedningerne er blevet vrede
 • 21. Om helgendyrkelsen
 • Udviklingshistorie - buddhisme
 • Dinosaurne
 • Kongen kommer
 • Mænd af en anden støbning
 • Jairus' mirakel blev forsinket, da Kristus reagerede på en berøring af en, som var desperat.
 • I en mørk stund, havde Gud forberedt en vidunderlig udfrielse for sit folk gennem den uanseelige Gideon
 • Hvad agerdyrkere formå og hvad de ikke formå
 • Oprindelse
 • Akiane Kramarik - et vidunderbarn maler himlen
 • Et discount-evangelium
 • Hvad er menighedens bortrykkelse?
 • Hvad er systematisk teologi?
 • Pergamum
 • Lad mig vise dig det tragiske endeligt for den grådige, blinde vægter.
 • The Garden Of Eden is Possible
 • Dyb fortvivlelse og angst kan komme mod Jesus fra dem som han holder mest af.
 • Guds tjener vil også gennemleve en ’forvirrethedens’ nat.
 • Kap 8. Om fortroligt Venskab med Jesus
 • En Anonymous-aktivist fortæller om fronten mod Scientology
 • Tarotkort
 • Creation Seminar 6 - Kent Hovind - Hovind Theory
 • Making your home a recharge zone
 • Victoria Dahl Jeppesen, Vrensted
 • Jette Sauer Kofod, Randers
 • Hvordan kan jeg blive fyldt med Helligånden?
 • Session 2 - Chads egen historie
 • 2. Jeg ser en superverdenskirke opstå
 • Det sidste og store frafald
 • Efter anger — så er det tid til at frydes og være glad!
 • Jeg har et sidste spørgsmål til dig:
 • Det er tragisk, at den religiøse verden har været splittet i århundreder.
 • DEN OPRINDELIGE BABYLONISME
 • Pilgrimsvandringen
 • Pesach - påske
 • Orla Lindskov møde
 • On FOX news
 • Ron Wyatt's fund af pagtens ark
 • En gang frelst, altid frelst?
 • Paulus troede på at Jesu sindelag forandrer en persons følelser for altid.
 • Guds stemme kan ikke høres hvis du forlader dig på et menneskes stemme!
 • Bortrykkelsen nærmer sig
 • Fred i sindet i disse urolige tider
 • Skabelsestro og frelsesvished
 • De syv menigheder i Johannes Åbenbaring - kirkehistorie skrevet på forhånd
 • Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
 • Tongil-familiens dækorganisationer
 • Cancer - en misforstået sygdom
 • Udryddelsen af jøderne
 • Hvor befandt Jesus sig i de tre dage mellem sin død og opstandelse?
 • 23. Om præsternes ægteskab
 • Profeten Joel så en lignende dag nærme sig Israel, en dag med ”dystert mørke.”
 • Israel troede at Gud boede i templet i et rum kaldet Det Allerhelligste.
 • Del 2
 • Gud har en speciel plan for dig, og han udarbejder den ned i mindste detalje - men du kan bringe den plan i fare
 • Jeg bliver forbløffet når jeg læser om hvad der skete da Jesus ankom til Jairus’ hus.
 • Gud har lovet at velsigne sin menighed og lade den vokse "mere end i begyndelsen."
 • Den ypperste hvede
 • BIBELENS MATEMATISKE SYVTALSMØNSTER
 • Buddhister tror ikke på uskyldig lidelse
 • Kongen og Korset - Dina Christiansen & Andreas Bevan // Stille Stunder
 • Interview #1
 • At opgive sit omdømme for at blive Jesu tjener
 • 1. Guds folk bliver kraftesløse når de kommer bort fra Herrens nærhed.
 • Galileis opfattelse af korrekt Bibellæsning
 • Antikrists ånd er allerede på Jorden
 • Generne er uskyldige
 • Lad mig give dig det eneste håb der er i det kommende uvejr.
 • BUDSKABET FRA DE 5 ENGLE OVER DE 5 KONTINENTER
 • Jesus talte om en pludselig forsvinden af mennesker fra Jorden.
 • Det er dyrebart at få Kristus i eje
 • Bibelens utrolige skiftsgrundlag
 • Buddhismens tre hovedretninger
 • Overgangsritualer
 • Epilog ved Torben Kirkegaard
 • Bible in Animation - Abraham
 • God's Definition of a SUCCESSFUL Christian
 • Betydningen af de 12 patriarkers navne
 • Hvorfor er det så vigtigt?
 • Lad mig fortælle dig om en personlig erfaring.
 • 2. Da strømmene kom oplevede de alle en "overstrålende tro".
 • Baggrund
 • Zoneterapi
 • Seks millioner millioner dage er ca. 16 mia. år!
 • Session 5 - Dit fokus og din identitet
 • Monk Leaves Buddhism and Becomes a Christian
 • Mark Stibbe d. 16. Juli 2009
 • Bill Johnson
 • Israel: Videnskab og Teknologi
 • Spørgsmål om menneskeheden
 • Overvind vantroen
 • Kinesere mener at have fundet rester af Noas Ark
 • Virker mundbind / visir overhovedet?
 • Jeg ønsker, at fortælle dig om den ene mand - en af ti som vendte om og løb tilbage til Jesus!
 • Begå ikke den fejl at måle din vandring med Kristus i forhold til dine gode gerninger eller tjeneste frem for at måle den i forhold til hans tilstedeværelse i dit liv.
 • Vinding
 • Creation Seminar 3 - Kent Hovind - Dinosaurs
 • Hudson Taylor 1832 - 1905.
 • Det er dyrebart at få Kristus i eje
 • Du bliver prøvet
 • 8. Hvordan skal man forstå bibelordene i 2. Tess. 2: 1-12?
 • Peter forsyner os med yderligere indsigt omkring Herrens udfrielse.
 • Paulus sagde, han blev udfriet når han var døden nær, ikke ved sin egen tro, men ved 'hjælperes' bøn.
 • Vi ønsker alle den sidste store fangst inden vi bliver lagt I håndjern!
 • 2. Vores vantro i dag er værre - fordi det er til trods for et endnu større løfte!
 • Der er kun én måde, at komme derhen hvor Kristus er - du må først dø!
 • Jesus Kristus
 • Historien bag NLP
 • Islamiseringen af København
 • Ian McCormack - CBN interview
 • Arne Jensen, Kastrup
 • Faren ved at tage et skridt i den rigtige retning
 • Fordærvede kristne!
 • Joh 3,16 - der er betingelser for frelsen!
 • Jeg har det stof som dræbte Len Bais.
 • Vi kan ikke bedømme Guds evige plan med os ud fra det vi føler eller tænker.
 • Tingen var kommet tilbage
 • Historie
 • Hinduistisk religion er mange ting
 • Hvad er erstatningssonoffer?
 • Jødiske højtider
 • På én time vil alt forandre sig
 • Lad mig sige noget om hvordan udholdenheden udvirker håb.
 • Det Nye Testamente har et tilsvarende vers: "Ingen skal have noget at være stolt af over for Gud." (1. Kor. 1, 29).
 • Moderne Astrologi
 • Steiners lære om Kristus - to udgaver af Jesus
 • NU MÅ MENIGHEDEN VÅGNE, FOR JESUS KOMMER SNART!
 • Mundbind, regler og undtagelser
 • Violence against innocent civilians
 • Bible Animation 6 Jesus Heals the Blind Man
 • Er Bibelen virkelig Guds Ord?
 • Hvad betyder det at Jesus er Guds søn?
 • 1. Blodet undtog Israel fra dom!
 • 1. Nogle har svært ved at tro at deres bøn er accepterede.
 • Nu er det tiden at få sin sag med Gud bragt i orden for Jesus kommer meget snart.
 • Et discount-evangelium er et kompromis
 • Hospitals commit fraud
 • 4. Vi har et våben mod enhver røst af fortvivlelse som forsøger at plage os.
 • Det betyder ikke noget hvad din prøvelse er – hvilken smerte, du gennemlever, hvilken test du står overfor eller hvilke fejl du ængstes over.
 • Lidenskab
 • Hvem er Jesus Kristus i Koranen?
 • The missing Link
 • Canadian PM: I Will Defend Israel 'whatever the cost'
 • Kommer kæledyr / dyr i himlen? Har kæledyr / dyr en sjæl?
 • Iran i endetidsprofetierne
 • Lignelsen om den fortabte søn er et billede på den dobbelte velgerning på korset
 • 2. Kom ikke til Gud med et "hvis nu"!
 • I dag forsøger Satan at få menigheden væk fra det centrale budskab om Jesus Kristus.
 • VIDNESBYRD AF DE FØRSTE KRISTNE OG KIRKEFÆDRE EFTER APOSTLENE
 • Relativ tid
 • Aldrig mere abort
 • Julie Papievis : To Heaven and Back
 • Escaping Tribulation via the Rapture
 • Bær ingen byrder på sabbatten!
 • 3. Til slut - Salomon havde intet andet end tomme drømme tilbage
 • Esajas kom med et stærkt budskab til de 'bloddækkede' israelitter.
 • 2. Vi bliver prøvet af forsinkede svar på vores bønner.
 • Historie og udbredelse
 • NLP: Lev dit eget liv og få succes
 • Hans verdens imperium vil opstå i tiden med den store trængsel, Åb.13:1-10
 • Dyrets mærke. Antikrist har et bestemt tal 666 knyttet til sig
 • Er du også healer?
 • Har du evigt liv?
 • Hvad er frelsesplanen/ frelsesvejen?
 • Hvorfra stammer Halloween?
 • Forandre mig, oh Gud
 • Ophør af jødisk tilstedeværelse i Europa?
 • Emner under Kristent Verdenssyn
 • Google manipulates voters
 • Nu kommer jeg til det med de vidunderlige fordele ved anger og omvendelse!
 • Hvordan slap fuglen fri af fælden? Ved at stole på Herrens hjælp!
 • "Som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer, så I finder trøst hos Jerusalem" (Esajas 66, 13).
 • Navnet Sela betyder 'et sikkert sted'.
 • Kap. 15. Hvorledes skal vi forholde os, når der er noget, vi Ønsker
 • Opfattelse af døden
 • I'll Never Walk Without You - Carola
 • IAEA rapport
 • Hvem skabte Gud? Hvor kom Gud fra?
 • 1. Lad os først se på Helligåndens trøstende tjeneste.
 • "Sejren" lyver
 • Her er et budskab, som jeg tror Gud forkynder i vores ulykker.
 • Både salmisten og Esajas taler profetisk om en sønderbrudthed som viser hen til Jesu død og opstandelse.
 • Kap. 29. Om at påkalde og velsigne Gud i Trængslens Tid
 • 2. Hvem denne frie og uforanderlige Nåde er beregnet på, og hvorledes de kommer ind under den
 • ER ANTIKRIST PÅ TRAPPERNE?
 • Den katolske Kirkes lære af Oskar Edin Indergaard
 • Der er nåde nok for os - Lovsang
 • Prædiken med Anders Ova i Vesterkirken den 2. august 2009
 • Mary K. Baxter - hell
 • Muslim Converts to Christianity and Exposes the evils of the Cult of Islam
 • Den gudfrygtiges private krig
 • Stop tyven - 8. bud
 • Litteratur
 • Afledning
 • Tre Endetidssyner
 • Debat om Europæiske Jøders oprindelse afklaret?
 • 2. Hvordan er rækkefølgen på de kommende begivenheder?
 • 2. Stefanus viste os, hvad vi skulle være til Jesu herlighed.
 • Kap 11. Om at vinde Fred og om Iver efter aandelig Fremgang
 • Kap 17. Om et stille og fromt liv
 • Det Tredje Bud
 • Udfordringen
 • Kat Kerr
 • 4. Om retfærdiggørelsen
 • Nehemias sagde: "Jerusalems indbyggere skal stå vagt, hver på sin post, hver ud for sit hus." (Neh. 7:3)
 • Nogle siger, at budskabet om korset er intolerant. Derfor mener de såkaldte ‘ny-evangelister’, at der også skal være plads til kødelighed.
 • 1. Et fuldkomment hjerte er søgende.
 • De ti vigtigste ting at vide om islam
 • Koranen og andre hellige skrifter i islam
 • Hvad nu med den økumeniske/ karismatiske bevægelse?
 • Ritualer i hinduismen
 • Dæmoner er en virkelighed
 • Er der liv efter døden?
 • Hvorfor er det vigtigt at tro på Bibelens ufejlbarlighed?
 • Jesu synlig komme!
 • Elias eksempel
 • SENSATIONELT FUND: GAMMELT TELEGRAM FRA HITLERS REGERING TIL ISLAMISK STORMUFTI
 • Coronavirus: Kinas store mørklægning
 • Ifølge Bibelen er fuglefængeren Djævelen selv!
 • "En gift kvinde jagter dit dyrebare liv." (Ordspr. 6, 26).
 • Frelsen i 26 spørgsmål og svar
 • Jehova vidners historie
 • Terapi
 • Lidt hebræisk grammatik
 • Bible Animation 14 Moses talks to a Burning Bush Bible
 • Why Palestinians Want This Video Removed
 • Hvad er vigtigheden ved den kristne dåb?
 • Vores livs bestemmelse og mening
 • Når du ikke ved dine levende råd
 • Hitler
 • 2. De ord du taler afspejler hvad der er i dit hjerte!
 • Oprejst fra de døde
 • Naaden er fri og uforanderlig
 • Tidligere dansk balladeimam hopper af
 • Hvad var skabelsens formål?
 • Healing & Prophetic Conference 2016
 • Uncensored Nazi Concentration Camp Footage
 • Hvad fortæller Tidens Tegn?
 • Hold øje med DEN KARISMATISKE BEVÆGELSE!
 • Turtelduer!
 • Forberedelse til martyriet
 • Videnskabens opfattelse
 • 1. Der er en allestedsnærværende ondskab.
 • For det første, er der et voksende vidnesbyrd fra Helligånden
 • Du vil ganske rigtigt kunne observere, "Tingene er sandelig ikke under kontrol lige nu."
 • Kap 2. Om Ydmyghed
 • Genteknologi
 • Forskning: Homofili er alligevel ikke medfødt
 • How are you handling worry?
 • Dette viser at Gud behersker situationen!
 • Er Bibelen forfalsket - eller er den troværdig
 • Islams hellige skrifter
 • Ottende argument: 'Og det blev aften og det blev morgen'
 • Verdensvaluta på tegnebrættet
 • Sue og Weyman Howard
 • Evner - Talenter - Muligheder!
 • Vidnesbyrdet fra et utilsløret ansigt
 • Vores opmuntring af hinanden har sin begrænsning.
 • 1. Stol ikke på på dine egne evner til at finde en udvej.
 • HOMOSEXUALITY AND CHRISTIANITY - Ravi Zacharias Q&A
 • At forlade Jehovas Vidner
 • Hatha yoga
 • Templets genopførelse
 • Jeg ønsker at kende Gud
 • Per Haakonsen: En ny tid for Israel
 • Kain og landet Nod
 • Esajas' syn fokuserede på et skrig, som nåede hans ører fra "lovløshedens land."
 • Gud har kærligt mindet mig om nogle af mine egne lovbundne numre!
 • ER HELVEDE UDSLETTELSE ELLER EVIG PINE?
 • Kan satan gøre mirakler?
 • Sensationelt – hemmelige Scientology-dokumenter lækket
 • The last President
 • Jeg vil ikke glemme dig - Arvid
 • Ren & Retfærdig - UNGKIRKE // Stille Stunder
 • Kristendom og yoga må ikke blandes
 • Daryl Turner
 • John Williams
 • Abort-Hykleriet når nye Højder
 • 4. Kom til Gud med enkel, barnlig tro.
 • 2. "Og ved Hans styrke havde han kraft ved Gud" (Hosea 12:3 eng. oversættelse)
 • Kap. 55. Om Naturens Fordærvelse og den guddommelige Nådes Kraft
 • Kap. 1. Om den Ærefrygt, hvormed vi bør modtage Kristus
 • Mark prædikener
 • KORSET OG LOVEN
 • Bible Animation 3 An Angel anounces the birth of Jesus
 • Sissel Kyrkjebø - O Helga Natt
 • Carola My tribute 1
 • Akiane Kramarik Interview af Kris Vallatton
 • 10. Om nadveren
 • Kap. 32. Om Selvfornægtelse og Forsagelse af al Begærlighed
 • Kap. 38. Om Selvbeherskelse i det Ydre og om Tilflugt til Gud i Fare
 • En ny religiøsitet i kirkens rum
 • Kirken er apatisk og bøn er den eneste måde at ændre det på
 • Katolsk teologi er mysticisme af forskellige årsager
 • Følg Jesus hele vejen!
 • At give Gud fuld kontrol
 • I det Gamle Testamente beskyttede Guds nidkærhed denne hellige dag!
 • Du vil blive forkastet.
 • 1. "Endnu en gang vil evangeliet blive forkyndt fuldt ud"!
 • Genkend Satans løgne og nægt at lytte til dem.
 • Anders Ova 2008-09-20 Seminar Del 1 & 2
 • Hvad vi kan og ikke kan dømme om
 • Selvcentrerede hyrder er skyld i frafald!
 • Selv den hellige Paulus havde vanskelige dage.
 • Antikrists metoder
 • De vidunderlige fordele ved anger og omvendelse
 • At elske hinanden behager Gud.
 • Kap 9. Om Gud som alle Tings Mål
 • Kristen meditation
 • Jesus, Darwin eller LaVey
 • Et navn - LIVE LOVSANG 2009
 • Sharon Stone 8. maj 2008 i København
 • Men nu er uden lov
 • Mystik og Fuldkommenhed
 • Når først du er lukket inde i Satans fængsel, er døden den eneste vej ud!
 • 14. Jesus-revolutionen vil "køre sur"
 • Fænomener i endetiden
 • Jeg ønsker at fokusere på prøvelserne og lidelserne hos Guds Folk.
 • Hvor er de ni?
 • Kap 25. Om nidkær Forbedring af hele vort Liv
 • Dødens skygge dal
 • Vi vil se lidt på denne mands privatliv, som Satan havde udvalgt til at blive den første pave.
 • Anders Ova i Aars 6. april 2014
 • The Voice of Victory
 • Israel og den kristne menighed i endetiden
 • Fred i midtøsten?
 • 2. De som nægter at blive helt forbundet til Kristus og kun blive ledt af ham, vil ende med at finde på undskyldninger!
 • Vores nuværende lidelser kan medføre to ting i os: enten hårdhjertethed og en vantro ånd, eller en vidunderlig vision af at Gud har alt, hvad der vedrører os, under kontrol.
 • Alt vi behøver i kampen er Jesus, som kan bringe liv ud af død.
 • Jeg tror ikke på Helvede!
 • Må man følge falske profeter?
 • Symboler i buddhismen
 • The Real Jesus
 • At behage Gud
 • 1. Gud minder os om at, ”Jeg er kraft, men jeg er også medfølende.”
 • Det antropiske princip
 • Syndere i en vred Guds hænder
 • Kosttilskud, lægemidler og råddent kød
 • Guds navn(e)
 • Syndere kan blive retfærdige
 • Dajjal: Islams Antikrist
 • Mystikkens Plage - Den Katolske Trend
 • Spørg dog kvæget!
 • Gå hen til din broder på tomandshånd (Mattæus 18)
 • Selv de kristne har behov for budskabet om nåde!
 • 2. Døv overfor Guds røst.
 • Her er årsagen til at verden hader Kristus både dengang og nu.
 • Sumpen
 • Slip kontrollen - lad Gud styre!
 • Burn 24/7 25. august 2018
 • Kritisk information om Guds Børn (Familien)
 • Rosh ha-Shanah - nytår
 • Det menneske som bygger sit hus på klippen, er ikke holdt fast af en slags lovmæssig forpligtelse.
 • Bemærk at Harvard og Yale engang var to af Amerikas mest bibelsk funderede universiteter
 • Radiate - Hjerteslag (Live Video)
 • Et skrig fra gravene
 • Spørgsmål om endetiden
 • Calvinisme vs. arminianisme – hvilket syn er det rigtige?
 • Johs Åb. 2-3. Menigheden i dens jordiske skikkelse
 • Texas insanity
 • Kristne falder i søvn når de holder op med at forvente Jesu snarlige genkomst!
 • Når en mand eller en kvinde formes og dannes til at blive Guds tjener, vil fjendens hær komme mod dem med stort raseri.
 • Hvordan bliver vi overgivet i Guds hænder?
 • De mest fantastiske skriftsfund
 • Kap 5. Om Selvbetragtning
 • Hellige skrifter i buddhismen
 • Charles Spurgeon Movie
 • 26. Om at gøre forskel på mad – og om menneskelige traditioner
 • Det store behov i denne tid er kristne, som har lært at synge udfrielsens sang på prøvelsens side af problemerne.
 • Som Kristi legeme har vi et stærkere og bedre håb end Job, David og alle de andre troende i det Gamle Testamente.
 • Menigheden har den bedste tid foran sig
 • Kap. 49. Om Længslen efter det evige Liv og om de store Goder, der er forjættet dem, der kæmper derfor
 • Vietnamesisk buddhisme
 • Forestillinger
 • Israel
 • Hvordan kan jeg overvinde synd i mit kristenliv?
 • Jeg kender ingen andre måder at blive ’tømt’ for selvet, ambitionerne og verdsligt omdømme - end gennem bøn.
 • Jeg beder om at Helligånden vil åbne vore øjne, så at vi i Guds ord må opdage den fantastiske fordel det er at "være i Jesus Kristus"!
 • På et tidspunkt havde David selv behov for en åbenbaring af Herrens nåde.
 • Ægte fred er resultatet af at være retfærdiggjort ved tro.
 • Navnet Jehova
 • Seksualitet som vejen til helvede
 • Hvad er tantra og yoga?
 • Herrens komme
 • Beyond the Sun and Stars
 • Interview med Miriam fra Mellemøsten
 • Hvad er nådegaven at tale i tunger?
 • I. Vi er blevet trætte af at gå vejen.
 • Jeg ønsker nu at tale til Guds folk i dag, inklusive enhver moden bibeltrænet Herrens tjener.
 • Pontifex Maxsimus
 • Den klippefaste koleriker
 • Hvad er en synagoge?
 • Hitlers origin
 • IV. Oprør i hjemmene
 • Stedet, hvor al visdom er opbrugt, er et sted med lidelse, smerte og utryghed!
 • Navnet Over Alle - Simon Lionel & Mathias Schrøder // Stille Stunder
 • Marie kan igen nyde hver morgen
 • Interview #4
 • Hvad er Jesu Kristi andet komme?
 • Del 2
 • Gud ønsker, at vi alle hviler og glæder os i det kald vi har.
 • Enhver, som læser dette budskab, har en kristus på tronen i sit hjerte – enten er det Kristi Ånd eller så er det Antikrists ånd.
 • At forme en Guds tjener
 • Kap 11. Om det ringe Antal af dem, der elsker Jesu Kors
 • En analyse af Vassula Rydéns Jesus
 • New Age - den ny tid
 • 120 scientists give REAL facts about covid-19
 • Mary K Baxter: Testimony About Heaven
 • Dæmoner kan ikke svømme
 • Dette er et klart billede på djævelens plan mod enhver hengiven Guds tjener.
 • Lænket til Jesus
 • Lad mig fortælle dig om kuren mod vantro
 • Hvis hele Guds folk kom til Hans hus fyldt med Åndens vand, ville vi aldrig have nødig at binde dæmoniske kræfter og oprørske ånder!
 • Rusland opbygger til militær dominans
 • Det er når vi nedlægger egen vilje og ambitioner at vi hører Gud tale til os.
 • Kap 14. Om at sky overilede Domme
 • Kap. 46. Om at fortrøste sig til Gud, når vi smædes af krænkende Ord
 • At tage ansvar for mig selv
 • Er Jesus Gud? Hævdede Jesus nogensinde, at han var Gud?
 • Hvad er forskellen på menneskets sjæl og ånd?
 • Herren ønsker et folk som vil holde fast i troen selv hvis de mister alle ting.
 • 2. Gransk dig selv for at se om du har gjort dig skyldig i vantro.
 • Bukket under for Antikrist!
 • Katolicisme
 • Kan aber og mennesker parre sig?
 • Vacciner, forskning, dokumentarer - generel info
 • Hvis du lever i synd, vil du aldrig høre Guds stemme!
 • David siger noget helt grundlæggende til Guds folk.
 • 7. Vi skal have vores glæde i Herren.
 • 4. Hvem er da de, som således er under Loven?
 • Uvidenhed og svagtro og gudsfornægter
 • Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
 • Når man er "alene" sammen
 • Dennis vidnesbyrd
 • Hvordan blev mennesker frelst før Jesus døde for vores synder?
 • Fremgangsteologi? Aldrig!
 • 3. Den tredje fordel ved anger og omvendelse er en nye læber.
 • Kære ven, Gud har en plan for din udfrielse.
 • Hvad er synd mod helligånden?
 • Opfattelse af døden
 • Afsat pave bragt tilbage af Fascisterne
 • I. Først af alt en verdensomspændende lavkonjunktur forårsaget af økonomisk forvirring
 • No protection against viruses
 • Gud siger også nej til nogen
 • Documentary on NDE Near Death Experiences by Dr. Rawlings
 • Son of Saudi mosque builder leaves Islam
 • WALKING IN OUR CALLING OF GOD
 • 3. Praktiser glæde til evig tid
 • Manden som gik glip af Kristus
 • Mændene der reagerer verden?
 • Anna Bjørner Larssen - Fra Teater til Tempel
 • SYNET AF KRISTI LEGEME OG DE SIDSTE TIDERS TJENESTER
 • Det er muligt at komme fri af frygtelige lænker og alligevel aldrig komme ind i Kristi fylde.
 • Fremtiden
 • Scientologys skumle baggrund
 • Dagligdagen for den Krishna-hengivne
 • Det elementære i yoga
 • Guds inspirerede Ord
 • Indledning
 • Den oprindelige Babylonisme
 • Hvad siger bibelen om at give tiende?
 • Hvad siger bibelen om tatoveringer/ body piercinger?
 • Tør vi tro det Jesus sagde om opstandelsen til liv?
 • Størrelsesforholdet i vort eget solsystem
 • Plovmanden
 • HANS BERETNING OM KORSFÆSTELSEN
 • Om stolthed
 • Hvad er ramadan?
 • “Næstekærlighed” i buddhismen
 • Gudsopfattelse i hinduismen
 • Jesus fra Nasaret er jødernes Mesias
 • Hvad er meningen med livet?
 • Lytteren ved vejen har et hårdt hjerte, som er trampet ned fordi han har afvist Ordet så ofte!
 • Tænk på hvor mange steder Skriften genlyder af Kristi advarsel i dette skriftsted.
 • Gud havde fået nok af Elis generation!
 • Gud sendte et opråb til Israel.
 • Besøg hos Pottermagerens Hus i 2010
 • Thank You Jesus
 • Kan en kristen være dæmonbesat? Kan en kristen være dæmoniseret?
 • Spørgsmål om bibelen
 • Har du oplevet tørkeperioder?
 • Tanker af begær
 • 600 Medical doctors: 'Lockdown is a serious accident with massive casualties'
 • Herligheden må være samtyggende
 • Paulus skitserer vejen til ægte håb for os.
 • Den eneste måde du kan blive hellig på
 • Det gamle kors - og det nye.
 • 1000 års-rigets tidsalder.
 • Teosofien og den alternative religiøsitet
 • Fra sygdom Til sundhed - 2006
 • Manifestation of the Holy Spirit
 • At give Gud fuld kontrol
 • Fohindringer for sejrende bøn
 • Fra verdens grundlæggelse havde Gud en plan til at forsone sig med en falden menneskehed, fuld af synd.
 • 2. Den kostbare perle
 • ISKCON
 • Etik
 • Kontroverser i Hare Krishna
 • Skywalk Lovsang - Live @ KBH
 • Man skal tro, før man ser det
 • Der er en ny verden på vej
 • Hvad lærer Det nye Testamente om genoprettelsen af Israel?
 • 5. Hvilke tegn er synlige indenfor de kristnes rækker?
 • Guds kommende dom
 • Jeg har et ord til nogle læsere i dag!
 • Et folk med et nyt navn
 • Kap 8. Om at vogte sig for alt for megen Fortrolighed
 • Det Sjette Bud
 • Aftrækker og konsekvens
 • Is Israel to Blame for the Lack of Peace?
 • Hvorfor er Gud anderledes i det Gamle Testamente, sammenlignet med det Nye Testamente?
 • Er det sabbat om lørdagen eller om søndagen? Behøver kristne at overholde sabbatsdagen?
 • Hader du synden inderligt? Føler du Guds hellige vrede mod den?
 • What Did God Tell Us We Should Eat?
 • Vi ser denne sandhed illustreret i Jesu lignelse om manden som leder efter brød til sin ven ved midnat.
 • Jesus som der nye Pagts Offer
 • Ørkenen
 • 27 tegn på at Jesus kommer snart
 • Bibelen og evolution
 • Reverend Lee Stoneking addressing the General Assembly of the United Nations
 • De 12 Stjernebilleder og Israels 12 stammer
 • Hvordan kommer jeg i et ret forhold til Gud?
 • Særligt foruroligende
 • Daniels eksempel
 • Derfor hader arabere palæstinenserne
 • Pauls giver i tre hovedtræk, bevis for hvordan forandringen virker i os ved Helligånden.
 • Her er den første lektie vi skal lære af Lots befrielse: Vi skal gå derhen hvor Gud ønsker vi skal gå.
 • Bevar dig selv i Guds kærlighed
 • Kap. 18. Om tålmodigt at bære alle Livets Lidelser med samme Sind som Kristus
 • Hvad er synd mod Helligånden?
 • Første problemstilling: Negativt syn på naturen
 • Bevar dig selv i Guds kærlighed
 • 7. Om kirken
 • Der er kun én ting, som kan få Gud til at vende sig fra dig!
 • Forarget på Kristus
 • Hvem kan anklages for tabet af vore børn?
 • Erling Utnem
 • I gode tider er Gud kommet med et stærkt budskab og instrueret sine talsmænd om, at deres advarsler skulle svide.
 • Hovedretninger inden for islam
 • Kastesystemet
 • Udviklingshistorie for jødedommen
 • Fester
 • Antikrist vil indføre et nyt “penge system” Åb.13:15-18
 • Falske profeter vil forsøge at føre de troende vild
 • Onani – er det en synd ifølge bibelen?
 • Frimodighed til at gå ind i Guds nærvær
 • Intet af dette giver mening før vi overgiver vore liv til kraften i Guds Ord.
 • Jeg tror det er et "Missing Link" i dit bønneliv!
 • Paulus skrev, "For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet." (1. Kor. 2,2).
 • Eksisterer Gud?
 • Christian Møller
 • Verdens største bandekrig
 • Grænselandet af Andreas Munk
 • Bible Animation 11 Goliath Challenges the Israelites
 • Anders Ova besøger "den Varme Linie" et Talk Webtv / Radio program
 • Kirkens forhold til Guds pagter med Israel
 • Anti-semitismens rødder
 • Profeten Malakias var chokeret og ked af den åndelige blindhed, som var over Guds folk på hans tid!
 • 1. Når Gud kalder os til en bestemt gerning, så har han allerede sørget for alt hvad du har brug for til at udføre den - frisk og med glæde!
 • Et sidste ord
 • Nådens evangelium
 • Kap. 26. Om Sindets herlige Frihed, som lettere opnås ved ydmyg Bøn end ved Læsning
 • Ja, lad os nuancere!
 • Falsk form for ydmyghed
 • Bogens folk - er Gud stadig med dem?
 • Den sidste Adam
 • Hvad er Romernes vej til frelse?
 • Byg din tro på Jesus og Biblen!
 • Herrens herlighed er hans nærvær!
 • Europa: Antikristent hærværk nåede hidtil højeste niveau i 2019
 • Glæden ved Herren var forsvundet fra Davids liv.
 • Esajas' ord var et budskab af ren nåde til Israel.
 • Hvad er kristendom? - En introduktion til den kristne tro for begyndere.
 • Mindfulness
 • Teistisk Evolution
 • HVORFOR STØTTER VENSTREFLØJEN EN VOLDELIG MUSLIMSK IDEOLOGI?
 • shafan.dk
 • Kat Kerr Interview
 • The 7 Powers of the Age to Come to Start Manifesting
 • 1. Om Gud
 • Pris Gud for fredfyldte hellige
 • Gud lod Israel gøre tingene på deres egen måde, og de fejlede!
 • 2. I gerasenernes land viste Jesus os, hvordan vi frygtløst skal konfrontere mørkets magter med hans autoritet.
 • Forfatteren af Hebræerbrevet fortæller os, “andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse.” (Hebr. 11, 35).
 • Historie
 • Billedserie: Klædt ud som guder og køer til minde om de afdøde
 • Antikrist og hans magt tilintetgøres af Messias Yeshua
 • Kendte danskere bekender deres tro
 • Et budskab for kristne, som oplever strenge tider
 • Hvad er tusindårsriget, og skal det forstås bogstaveligt?
 • Hvad er Gud karaktertræk? Hvordan er Gud?
 • De ti vigtigste ting at vide om Ganges i hinduismen
 • Er ortodoksien død?
 • Hvem kommer med ved bortrykkelsen
 • Epistemologiens historie
 • 1. Paulus' mønster begynder med en mægtig åbenbaring.
 • Hvilke kræfter er det der former Guds mænd og kvinder?
 • Det hjælper
 • Den forunderlige velsignelse ved at være i Kristus
 • The Americans open the gates of Dachau
 • Forord
 • Hvad er synd imod Helligånden?
 • En anden kilde til trøst er at vide og tro, at Helligånden er kommet for at bekæmpe lysterne og fristelserne i vort kød.
 • Den Protestantiske Kirke
 • Buddhisme i Asien
 • Gap teorien
 • Antikrist og hans forløbere anmeldes i NT under mange navne og kilder
 • 2. Der er kun én ting, som hindrer os i et nært åndeligt fællesskab med Gud – og det er den evindelige tvivl.
 • Gud vil aldrig svigte dig
 • Det ligger implicit i enhver kristen, at vi ser Jesus alle vores prøvelser, trængsler og vanskeligheder.
 • Kap 3. Om sandhedens lære
 • Hvem sagde: "Boykot Israel"?
 • Appendix
 • Hvordan kommer jeg fri?
 • Video klip
 • Hvem var Kain bange for?
 • Hvad betyder det, at bibelen er inspireret?
 • En salut til forsyningstropperne
 • 9. Jeg ser en forfølgelse gennem brydninger inden for kommunikationsmidlerne
 • Dom efter gerninger?
 • Hvornår blev bøgerne i Ny Testamente skrevet?
 • Islamisk Eskatologi
 • Scientologi i dagens Danmark
 • Halleluja diæten
 • Malaria kan bekæmpes på 1-2 døgn!
 • Hvad med Davids troløshed?
 • Kristus er vores eksempel angående alle områder i vores liv, og denne nedtrykthed er ikke nogen undtagelse.
 • Tænk på vidnesbyrdet fra en gudfrygtig prædikant fra gamle dage.
 • Gud bad Hoseas om at lave en billedlig prædiken om hans kærlighed til dem, selvom de var ham utro.
 • Guds Åsyns lys
 • Fortolkerens hus
 • John Lennon
 • Troens helte
 • Kamp om Israels overlevelse
 • Gud viser os hvordan vi kan leve uden frygt i 1. Johannes Brev.
 • Kommer der en depression?
 • Attende argument: Rosh Hashana
 • Links til helse ressourcer
 • COVID-19 TESTKIT INDKØBT ALLEREDE I 2017
 • Rabbi Yitzhak Kaduri
 • Opstigning af Islam
 • 2. Gunsten og velsignelserne, som Gud udgyder over et helligt liv, bevirker en foruroligende, frastødende kraft!
 • I hver en menighed kan du se på dem ved siden af dig og se en ’tidligere død’, som har fået liv.
 • Lad mig dele et profetisk ord med dig, som Gud har givet mig.
 • Gajus
 • Den katolske kirkes lære
 • Er NLP mere end terapi?
 • Bible Animation 4 The Baptism of Jesus
 • Kom og smag - LIVE LOVSANG 2010
 • Den ny fødsel - Omvend dig!
 • Vi ser Guds ultimative plan for en fortabt og lovløs verden fra begyndelsen af Israels historie
 • Disse mægtige gerninger skete dagligt blandt de troende - og intet menneske tog æren for det!
 • I lyset af dette, hvad skal vi så gøre?
 • Vær helt overbevist om, at din ypperstepræst har medfølelse med alle dine smerter – og at du har fuldstændig adgang til hans trone til hver en tid.
 • Den nye religiøsitets kendetegn
 • De fire domme!
 • Det første møde
 • Å-Festival - Jubilæums Koncert
 • Vidnesbyrd - Alexander Brohus
 • Der kommer en dommens dag over disse falske hyrder!
 • David opmuntrede sig selv, fik kampånden tilbage og handlede straks I tro.
 • De som venter på hans trofasthed, behager Gud.
 • Kap. 56. Om at fornægte sig selv, tage sit Kors og følge Kristus efter
 • Ravi Zacharias explains the Trinity
 • Moon's familieproblemer
 • Guds børn
 • Creation Seminar
 • Sissel Kyrkjebø: "My Tribute" ("To God be the Glory") - 09.11.13
 • Forpligtende fællesskab. Sted: DFM 4-sep-2004
 • Kald på Samson så han kan underholde os.
 • 1. Ved Jabbok viger religion for åndelighed!
 • På de gammeltestamentlige profeters tid, handlede det at bryde sabbatten om at bære byrder.
 • Luther
 • Er NLP mere end terapi?
 • Session 11 - Det ombyttede liv
 • Raised from the dead by the power of Jesus: (Dr. Guy Peh interview with Sharon Lee)
 • 15. Jeg ser også en åndelig opvågnen bag jern- og bambustæpperne
 • I Bibelen har spedalskhed altid været en slags synd!
 • Kap. 33. Om Hjertets Ustadighed og om Gud som alle Tings Mål
 • Trofast
 • Hvad er evangeliet?
 • 9. Hvad er nøglemagten og skriftemålet?
 • Bog: vil islam blive vores fremtid?
 • Jesus Christ Offers The Gift Of Salvation
 • Akiane Kramarik - Prodigy Painter & Poet
 • John Paton
 • Konklusion
 • Et opråb til en fordærvet ungdom
 • Selv om svære dage kommer ofte, så skulle de komme sjældnere og ikke distrahere os i vores vækst og i vores kundskab om hvem vi er i Kristus
 • Det er ikke Esau, der kommer mod Jakob - det er livet, fremtiden!
 • Kap. 10. Om hvor lifligt det er at tjene Gud og forsmå Verden
 • Forfatterens forord
 • Skyterne
 • Relativ tid i Bibelen
 • Én Blandt Milliarder - Rasmus Jonstrup Hansen // Stille Stunder
 • Breve
 • Don Piper
 • Et vigtigt budskab
 • Hvad skal der ske, ifølge endetidsprofetien?
 • Kristus i Genesis
 • Dyrets mærke
 • Nogle, som læser dette budskab, befinder sig midt i sit livs storm.
 • Når denne nation ser dommens håndskrift på væggen, vil folket råbe efter ledere som beder.
 • Måske er du allerede ankommet til det sted, hvor al visdom er opbrugt.
 • Forfatteren af Hebræerbrevet opfatter den udmattelse og utålmodighed som kryber ind i disse troende.
 • Kap 6. Om Glæden ved en god Samvittighed
 • Øvrige
 • Anders Ova i Aars 9. marts 2014
 • Spørgsmål om frelse
 • Hvorfor begyndte Gud sin åbenbaring med at få Job til at betragte disse to massive monstre?
 • Hvor mange tjenere kunne have undgået at gå til grunde, hvis de havde haft hjælpere i bøn?
 • Syner af himmelen og dens herlighed
 • Billy Graham sounds alarm for 2nd Coming
 • Infection in shops and restaurants
 • Mulige problemer med tesen
 • Gud Faderen
 • Ondskab ifølge buddhismen
 • Han skal sætte sig for at ændre TIDER og LOV
 • Kanelekstrakt med bibelske overtoner
 • Josh Groban You Raise Me Up
 • Colton Burpo
 • Himlen findes virkelig
 • Er Kristi guddommelighed bibelsk?
 • Hvis du ønsker at blive fornyet, genoprettet og befriet, så vil Gud sende dig en sidste advarsel - det løfte er sikkert!
 • Fra verdens grundlæggelse, Havde Gud kun en plan for genoprettelse af faldne, syndige mennesker og det var at føre os tilbage til hans nåde.
 • 3. Nogle gange synes vi, at det er for godt til at være sandt, at vi kan tjene Herren hele vores liv med glæde og uden frygt.
 • Et discount-evangelium
 • Mass Murder by the World Health Organization
 • Forsker fik bevis for Gud
 • Hvad siger bibelen om skilsmisse, og at blive gift igen?
 • Døm ikke – 1. Korinterbrev 4
 • 19. Om syndens årsag
 • Venter på at Gud handler
 • Kap 4. Vi maa vandre for Gud i Sandhed og Ydmyghed
 • Kap. 41. Om Foragt for al timelig Ære
 • Hvordan kan menneskers ånd bare være vejrtrækning/åndedrag?
 • Gud i jødedommen
 • Dem som bygger på sand, har aldrig oprigtigt kendt Kristus!
 • Navnet Jesus (Af Hjertet - For Herren)
 • Del 3
 • Jeg ved også hvad der skete med mig når jeg blev åndeligt doven og tør og forsømte at bede.
 • Den første årsag til at en Kristen bliver overvundet af Antikrists ånd er manglende kærlighed til sandheden.
 • Det fulde læs
 • Jehovas vidner
 • Året 1914 eller?
 • Kongen
 • »Jesus var hverken Gud eller Kristus«
 • Oprøret ulmer
 • Coroner: 'There's no killer virus'
 • Bo Henriksen om frelse, nudiststrande og hans oplevelser med bøn på gaden (hele interviewet)
 • Hans - min historie med Jesus
 • Lars Hyldgård Jensen, Aalborg
 • 27. Om klosterløfterne
 • De fremtidige templer i Jerusalem
 • Hinayana, Mahayana , Vajrayana
 • Forhærdede, afstumpede, har overgivet sig til udsvævelse, praktiserende enhver form for urenhed og griskhed!
 • Selv de mest retfærdige blandt os har en tendens til at hade andres synd, mens de er blinde for deres egen synd!
 • Hvem er disse ubesungne tjenere som kommer?
 • 2. Bed og lad Helligånden gøre sit værk.
 • Kap. 50. Når man er fortvivlet, bør man overgive sig i Guds Hånd
 • HVEM FØRER HENDES HÅND?
 • Han beder for syge - og mange helbredes
 • Apostlen Paulus bringer et meget overbevisende ord om det at tjene Herren
 • Vi skal glæde os over Guds miskundhed.
 • Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
 • Satanisme
 • Virkelighedsopfattelsen
 • Skabelsesdagene
 • Den primale diæt
 • The Time of Sorrow
 • II. Glæden mistes når frygten slår rødder!
 • I menneskets mørkeste stunder er Guds kraft størst
 • En brændende kærlighed til Kristus
 • Den tørre flegmatiker
 • Jødiske fester
 • Kristus i Mig
 • Gud bragte Israel helt derud, hvor al visdom er opbrugt, for at fremkalde tro gennem mirakler – og det virkede ikke!
 • Er Kristi guddommelighed bibelsk?
 • Paulus bevarede sin tro både i gode og dårlige tider.
 • Der er en Antikrist - og der er også en antikristelig ånd!
 • Man skal være fuldstændig blind for ikke at se den dom som kommer over Amerika og verden nu.
 • 5. Hvor langt kan de som er under Loven komme, og hvad kan de modtage, medens de er under Loven?
 • Carl Skovgaard-Petersen
 • Hvad skiller Katolikker og Protestanter?
 • Patients are murdered
 • Spis med god samvittighed
 • Baptism of Evil Spirits
 • Ordet og Israel Lukas 11,14-28. Prædiken.
 • Hvad vil der ske med dem, der aldrig har hørt om Jesus før?
 • 4. Til sidst – den fjerde fordel ved anger og omvendelse er fred og styrke.
 • Rudolph Steiner og Antroposofien
 • Den cambriske eksplosion
 • Danske evangelister presset ud af Israel
 • II. Jeg ser naturen i fødselsveer
 • Should we keep our distance?
 • Relief and developement
 • Near Death Experience Heaven NDE Jim Wilhelm
 • Invitation til Herrens Fester
 • Tungen afslører hvad der ligger gemt i hjertet.
 • En mur af ild
 • Vi skal være forsigtige med vores ord når vi har det svært.
 • Blodets holografiske billeder
 • To påstande
 • 3. Hvordan får vi sikker viden om Gud og hans vilje?
 • Hvad vi kan læse og hvad vi ikke ved!
 • Den moderne reinkarnationstro
 • Er Hare Krishna en religion?
 • Creation Seminar 1 - Kent Hovind - Age of the Earth
 • Ingen forstod dette at være lænket til Jesus mere end Peter gjorde!
 • Der er også "tidsel- lytteren."
 • Herrens kærlige reaktion på sorg
 • At elske de fortabte
 • Pløjning på klippen
 • De 10 bud - dekalogen i dag
 • Et liv i følelser
 • Dette bringer mig til kernen i mit budskab: Råbet fra hjertedybet fra den mand og den kvinde, som er i Kristus.
 • Jorden i krise: Er planeten på randen af en nedsmeltning?
 • Easter Song - Remember Me!
 • GOD IS DOING A NEW THING, WILL BEGIN THIS YEAR
 • Er de bibelske dokumenter troværdige?
 • 1. Gud satte hans modstandere op imod ham!
 • I Mika 6, spørger et frafaldent Israel, “Hvordan kan vi stå foran en hellig Gud?”
 • Guds kalender - Bibelens hebræiske rødder
 • Ledelsesstruktur
 • Øvrige
 • Livsstadierne
 • Prøv alt!
 • Som det har været i alle forgangne samfund og menigheder, så er menigheden i dag ikke i humør til at modtage dårlige nyheder.
 • Put Your House, Family, Church in Order for God to Visit
 • Hvorfor larmer hedningerne?
 • Spørgsmål om engle og dæmoner
 • Hvem var gudssønnerne og menneskedøtrene, som beskrives i 1. Mosebog 6:1-4?
 • Hvad siger bibelen om ægteskab på tværs af racer?
 • Natha – en hellig vej til Gud eller prostitution?
 • Del 3
 • Hvad er nådegaven at tale i tunger?
 • Helligånden bevæger allerede hjerter.
 • TO JESUS’ER
 • Ritualer
 • Hvad er en moské?
 • Jødedom
 • Chuck Pierce 8. maj 2008 i København
 • A Glimpse of Eternity (Heaven Visit True Story/Best Testimony) - Ian McCormack (Please watch!)
 • At leve uden frygt
 • Er Jesus Gud? Hævdede Jesus nogensinde, at han var Gud?
 • 2. Vores tro i vanskelige tider giver os et godt vidnesbyrd.
 • 3. Tro er en anden af Kristi ressourcer, som bliver spildt af kristne i dag.
 • 2. Ofte hviler vi ikke i det faktum at Gud ved hvad der er bedst for os.
 • Buddhisme
 • 10 ting om Chanukah
 • Det terapeutiske marked
 • Livets start
 • Behandling med Klorokin og Hydroxyklorokin
 • Anders Ova tale i PinseKirken Esbjerg 22-04-2012
 • Hvad siger bibelen om racisme, fordomme og diskrimination?
 • Lige siden Jesu kors, har Guds folk haft endnu bedre løfter end Ezekias havde.
 • De forfærdelige konsekvenser af at udruge slangeæg
 • Skriften advarer tydeligt om at i disse sidste dage vil Jorden blive invaderet af en rasende Djævel!
 • Vejen til håb går gennem modgang og mange trængsler
 • Jesus har givet os et urokkeligt løfte for de sidste tider.
 • Kristi hellighed skal blive vores hellighed.
 • Iran i endetidsprofetierne
 • Ikke-vold i buddhismen
 • 3. Denne Rest vil blive trænet i sand udfrielse gennem kundskab om Guds veje!
 • modmaalet.dk
 • Hvad betyder det at Gud er kærlighed?
 • Intellektualismens fare
 • Der er en ny verden på vej
 • Hvorfor er denne “nye befaling” fra Jesus så vigtig i dag?
 • Den første kvinde sporet inkl. alder!
 • Hvad er gæld?
 • Forord
 • Jesus som den nye Pagts Ypperstepræst
 • Radikal hinduisme
 • Kastesystemet - hinduisme
 • Kristen og underviser i yoga
 • NEPHILIM INTERBREEDING SOON & THE FINAL WORLD REVIVAL
 • Det dyrebare blod og den mægtige hånd
 • Sandheden er at den afrapportering, som Johannes modtog, ikke stemte overens med hvad han troede skulle ske når Messias kom.
 • Profeten Malakias var chokeret og ked af den åndelige blindhed, som var over Guds folk på hans tid!
 • Alle synders moder!
 • ‘A media epidemic!’
 • Kap 9. Om Lydighed og Underkastelse
 • Antikrist afsløres
 • Opfattelese af døden
 • Tilpasning eller flugt
 • Den tilbageskuende profeti
 • Afslutning
 • Er bibelen relevant i dag?
 • Hvorfor skulle jeg tro på organiseret religion?
 • Den apostolske Trosbekendelse
 • 8. Om nådemidlernes kraft, når de forvaltes af onde
 • Ikke ved menneskelige våben!
 • Kap. 27. Egenkærlighed er den værste Fjende
 • Forfængelighed
 • Moderne jødisk historie
 • Covid-19
 • Qatars ejer får hovedkvarter i København
 • Jeg må komme med et budskab, som ingen af os ønsker at høre.
 • Arvid - Vers for Vægtere - Koncert - 2016
 • Colton Burpo Glimpes of Heaven
 • This Man Have Seen Hitler After He Dies - Must See !!
 • Give Peace a Chance
 • Hvordan fik Kain sin hustru?
 • Powerful 8-compound formula shields your brain from the terrible toll of Alzheimer’s
 • Formålet med og udøvelsen af tungetale
 • Nogle gange er det højeste råb lydløst.
 • Apostlen Paulus eksempel
 • Paulus' advarsel er klar her: "Mænd vil komme og prædike et andet evangelium."
 • "Du er elsket og du er på vej væk."
 • En stemme - Et spejl - Et skridt i tro
 • Anders Ova hos Moses Hansen
 • Mød Mathias
 • THE NEXT LEVEL
 • Equipping The Saints The Last Days
 • Baruch Haba
 • Hvad betyder det?
 • Romerkirkens Pavelige leder kalder sig Jesu Kristi stedfortræder på jord
 • Pas på!
 • 1. Helligåndens vidne kan kun arbejde i et ydmygt rent kar, hvor Guds fred råder!
 • Hvorfor bliver så mange kristne modfaldne, trætte og udmattede af at gøre velgerninger?
 • 2. At bevare dig i Guds kærlighed er at vide, tro og stole på hans kærlighed. Selv i modgang.
 • Livet efter døden og menneskets bestemmelse
 • Antikrist vil udnytte “den falske kirke” der er bygget på “falsk lære” og hvis gudstjenester foretages af “falske præster,” Åb 17:1-10
 • Hvad vil det sige at være en kristen, som er født på ny?
 • Helligdommen!
 • Guds hemmeligheder!
 • 4. Elisa gik tilbage til de samme to byer i de samme fodspor som han og Elias havde gået i.
 • 1. Korruption er at kaste al tillid til Gud væk på grund af ventetid og forsinkelse!
 • 1. Kom ikke til Gud og forvent at han skal gøre noget godt for dig, uden at du kommer til ham med en barnlig tro på hans løfter!
 • Healing og terapi II
 • Vor erkendelse af skabelsesberetningen vokser med vores viden om universet
 • Danmark: Derfor mislykkes integrationen
 • Challenging BOTH Mainstream and Alternative AIDS Views
 • Hvem var Kain?
 • Hvad er kirken egentlig for noget?
 • 2. Om arvesynden
 • Mange fortsætter derudaf uden at Herren er hos dem!
 • Vær rede til Herrens komme
 • Tæm din tunge!
 • Du bliver prøvet
 • Kap. 21. At hvile i Gud er bedre end al Verdens Goder og Gaver
 • Tusindårsriget
 • Udviklingshistorie op til 1700-tallet
 • Yoga videoer (engelske)
 • Han Elsker Mig - Simon Pedersen // Skywalk Lovsang
 • Interview by Sid Roth
 • Del 2
 • Historisk fundamental
 • Vores eneste ressource i denne tid er troens bøn
 • Guds glæde kommer af hans fryd ved vores selskab
 • Sluttelig - hvad vil det sige at være sønderknust?
 • Selvom du lever til du bliver 500 år gammel, så vil du ikke leve længe nok til at behage Gud med dine gerninger.
 • Guden Tor var en tyrkisk konge
 • Dødsstraf - 6. bud
 • VI KAN IKKE REDDE VORES CIVILISATION MED ANDRE FOLKS BABYER
 • Bible Animation 9 Jesus Dies On The Cross
 • Hvorfor er Israel vigtig for Bibelens profetier?
 • At opgive sit omdømme for at blive Jesu tjener
 • 3. Og som det sidste – Gud forventer kun glad tjeneste – uden brok og klage!
 • Jesus advarede sine disciple i klare vendinger, “Fordi I har taget jer ud af denne verden, vil verden hade jer, ligesom de hader mig.”
 • Dommen
 • Dåbens betydning - virkelig frelse
 • Frelseren
 • Hvad kan vi lære af Moonierne?
 • Media/taler
 • Emanuel Pedersen
 • Vi ser konsekvenserne af ikke at hvile I Guds kærlighed I beretningen om Josef og hans brødre.
 • 3. Hellig grund er en tilstand hvor du er fri af materialisme.
 • Kom ind i kampen
 • Covid-19 link samling
 • Et genoplivet Romerrige
 • Suppressed Medical Cures and Discovery's
 • Det var på dødens rand, at Paulus skrev disse fængslende ord.
 • Så sikkert som han skabte alt ved sit ords kraft, har Herren talt et evigt ord om, at bevare alle sine børn.
 • Den sidste rejse
 • AT VOGTE FÅRENE: TAG JER I AGT FOR ULVENE I KIRKEN
 • Computersprog og tidslinie
 • Bortrykkelse før eller efter trængselstiden, og hvornår kommer antikrist ind på scenen?
 • Esajas begynder således, "Jeg har modtaget et grufuldt syn…" (Es. 21, 2).
 • At blive retfærdiggjort ved tro er det allersværeste for kødet at acceptere! - See more at: http://sermons.worldchallenge.org/da/node/12470#sthash.4QJNvViU.dpuf
 • Nadverbrødet
 • Litteratur- og materialeliste
 • Former Top NSA Official: “We Are Now In A Police State”
 • Fornyelse af Anders Ova d. 30. Januar 2009
 • Bono U2
 • New Age
 • Mange vil søge uden at finde hvorfor?
 • Hyrder efter Guds hjerte.
 • Det vi er vidner til i verden i dag er beskrevet i Skriften som, ”For Herren har en hævndag, et gengældelsens år i striden for Zion. (Esajas, 34, 8).
 • Når du ikke ved dine levende råd
 • New age
 • Clairvoyance og healing
 • Jesus
 • Personlig troshistorie med Peter Meldgaard
 • Forstå det grundlæggende i Pietisme
 • En bønnens tjener ser kirkens tilstand - og han identificerer sig med de skyldige.
 • "Indtil den dag", siger Gud, "Jeg har al den nåde som du trænger til for at sejre."
 • Til slut ønsker jeg at stille dig et vigtigt spørgsmål:
 • Kap 23. Om Betragtningen af Døden
 • Kap 3. Om det gode, fredsommelige Menneske
 • Jesus og Antikrist
 • Suppressed Medical Cures and Discovery's
 • An art prodigy
 • Paulus` advarsel går i opfyldelse
 • 16. Om samfundsordningen
 • Et budskab for kristne, som oplever strenge tider
 • Kap 7. Om ikke at bære sin Andagt til Skue, men ydmygt skjule dens Nåde
 • Kap. 13. Om Jesus som Forbillede i Ydmyghed og Lydighed
 • Hvordan kan Jesus bare være en engel?
 • SISSEL KYRKJEBØ - BLOTT EN DAG
 • Fodnoter
 • Gud er trofast - selv når vi ikke er det
 • Hvordan slipper vi ud af disse frygtelige perioder med nedtrykthed og modløshed?
 • Herberget
 • 12. Hvad er kirken?
 • Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære
 • Hvem kommer med i bortrykkelsen?
 • 12. Forfølgelse gennem beskatning af kirker
 • Holocaust tribute 2
 • Djævlen angriber os i dag på samme måde som han angreb Johannes Døberen.
 • 3. Den tredje type troende, som har problemer, er de tåber, som selv har bragt sig i dem.
 • 4. De helliges Bevarelse i Troen
 • Jesu blods betydning
 • Godt og dårligt nyt om kemobehandling
 • Svar med bøn
 • Oprindelse
 • Antikrists nationalitet
 • Kærlighed - Skywalk Lovsang
 • Jette Schönning, Randers
 • October 3, 2017 : Conference Session Part 8
 • Herrens navn
 • Ifølge Skriften vil Gud lade os blive ramt af nød for at for at føre os tilbage til lønkammeret.
 • Det er nu tiden er inde til at blive ret med Gud, fordi den nuværende generation har mistet sin gudsfrygt.
 • CBC fakes a covid test crowd
 • Fri for frygt
 • Høstens glæde
 • De 144.000
 • Hvad er Baha’i?
 • Missionerer kapitalen for New Age?
 • Solen og Jordens konstante klima
 • Jeg tror, at Jesus snart kommer igen
 • Visions of Heaven and Hell
 • Om Astronomi og Astrologi
 • 3. Gud har en beredskabsplan for enhver troende i krisetider!
 • Kraften i et lydefrit liv
 • 1. Gud gjorde Daniel til sit talerør, fordi han aldrig slækkede på sin bøn.
 • Jesus siger, at det selvophøjede menneske også elsker anerkendelse og ære.
 • Frost og tørvejr
 • Stig Rossen synger "DU LØFTER MIG" (Olinerne.dk)
 • Jeg fristes til bitterhed mod Gud
 • Livsberetninger
 • Alle synders moder!
 • Hvem er Helligånden?
 • 1. På en time vil Gud ændre verden
 • Når Himmelen åbnes
 • Den muslimske Jesus
 • Guruens rolle
 • Session 8 - Afguder
 • Intet er tilfældigt
 • 6. Okkult praksis inden for denne kirke
 • Min hustru Gwen blev derhjemme som en af forsyningstropperne, mens jeg I mange år befandt mig I evangelisationens frontlinje.
 • Paulus giver en liste over "frugterne af barmhjertighed" - Men jeg vil kun fokusere på én af dem.
 • Hvor er det trist at se så mange omvendte - så mange udfriede mennesker - slå sig ned og fortabes i en hype moderne kristendom!
 • Det er korsets sejr: fred med Gud og fred i Gud.
 • Fundamentet for al sejr over synd er at forstå at Gud er omsorgsfuld og fuld af miskundhed.
 • Skændselen over den højtidelige forsamling
 • Skabelse/evolution
 • Skabt til frihed
 • Donna Summer
 • Spørgsmål om Helligånden
 • En gang frelst, altid frelst?
 • Undervisning om Tro
 • Hvem er Dalai Lama?
 • Hvor gik Moses og israelitterne igennem det Røde Hav?
 • Here Are Two Of The Reasons Why The Ongoing Global Persecution Of Christians Is Not Trending
 • Facemasks increase risk of infection
 • Rigtig sang, forkert side
 • Ligesom Gud bragte Job ud af hans prøvelser, vil han bringe os ud af vores.
 • Jeg har bedt Herren om et budskab som kan opbygge folks tro i denne stund.
 • Kap. 53. Guds Nåde skænkes ikke til dem, som har deres Glæde i det jordiske
 • Det store frafald, terror og islams konversionsrater
 • Formål og fremgangsmåde
 • Mit Hjerte Er Dit - Maria Lundbak // Stille Stunder
 • Healing out of Intimacy
 • Don Piper - tbn testimony
 • En stemme - Et spejl - Et skridt i tro
 • Et fuldkomment hjerte
 • Stå imod fast i tro
 • Hvad er trængslen/trængselstiden? Hvordan ved vi, at trængslen vil vare i syv år?
 • Når Guds Ord holdes i ære, er resultatet en sand udgydelse af "Jesus glæde".
 • Jesus sørgede over Jerusalem før Han drog op til himmelen.
 • Gud bragte Israel helt derud, hvor al visdom er opbrugt, for at fremkalde tro gennem mirakler – og det virkede ikke!
 • Herren er besluttet på at fjerne al kødelig tillid og efterlade i os en total tillid til ham.
 • Sluttelig, en Herrens tjener vil gennemgå en tid med isolation.
 • How To Experience the 'KINGDOM of GOD' in Greater Spiritual Dimensions
 • The nature of the Lamb (2014)
 • PLO's holdning overfor Israel
 • Er evig sikker bibelsk?
 • Dømmekraft i en tid med bedrag
 • Shavuot - ugefesten
 • Måske er du allerede ankommet til det sted, hvor al visdom er opbrugt.
 • Anden del - artikler, der gennemgår de rettede misbrug
 • På det tidspunkt var der to årsager til at Jesus tillod forsinkelsen af Jairus' mirakel.
 • Kap. 1. Kristi Tale til den troende Sjæl
 • Kap. 44. Om ikke at lade det ydre få Magten i dit Indre
 • Hvorfor bede til Gud?
 • Torah - jødernes hellige lovbog
 • George Verwer
 • Er det Guds vilje med al den sygdom?
 • Inspiration fra oven
 • Interview - "The Exceptional Youth Series"
 • Det er mig en ære at give en salut til denne tids forsyningstropper, som holder skansen på hjemmefronten
 • 1. Nogle kristne beder ikke fordi de har et lunkent kærlighedsforhold til Herren!
 • Why Do So Many People in This Small Village Live Beyond 100?
 • 4. Nogle kristne beder ikke fordi de ikke tror, at Gud hører deres bønner!
 • Prøvelsens time er kommet.
 • Wesley & Whitefield
 • Scientology
 • Hvad er Hare Krishna?
 • Creation Seminar 7 - Kent Hovind - Questions and Answers
 • MONK SEES BUDDHA IN HELL AND LIVES TO TELL (Guatama)
 • Benjamin Knudsen, Holstebro
 • Hvordan kan jeg finde ud af, hvad min åndelige gave er?
 • Filadelfia
 • 24. Om gudstjenesten
 • Jesu genkomst
 • HOLD ØJE MED MAGTELITEN OG DEN GLOBALE UNION!
 • Ufattelig blindhed
 • På nuværende tidspunkt burde I være lærere
 • Paulus sagde, han blev udfriet når han var døden nær, ikke ved sin egen tro, men ved 'hjælperes' bøn.
 • Kap. 47. Om at tåle alle Besværligheder for det evige Livs Skyld
 • Hvem er buddhister?
 • Konge for evigt - Maria Landwehrjohann Lundager & Glory Ku // Stille Stunder
 • Interview #2
 • Jesus i fitnesscentret – Casper Noah Byskov
 • William Carey
 • Antikrists ”regerings tid” er under ”Den Store Trængsel”
 • Den store kalender
 • LAST DAYS MESSAGE FOR YOU TO YOUR PREPARE
 • 11. Hvordan vil de kristne mødes med Jesus?
 • 2. Det er i Guds nærhed at syndens magt bliver afsløret og jaget bort!
 • Den forunderlige velsignelse ved at være i Kristus
 • Renhedsforestillinger og forskrifter
 • Fundamentalismens ungdom og kreationismens fødsel
 • Jerusalem: 4000 Years in 5 Minutes
 • Europa: Et studie i selv-kannibalisering
 • Gud havde ikke skjult sig for mig, for han har lovet, at han aldrig vil forlade os eller svigte os.
 • Kristi offer på korset gjorde fuldstændig fyldest i forhold til Gud.
 • Min tro og mit håb er i særdeleshed opmuntret af venner, som jeg kender som veteraner i åndelig krigsførelse.
 • 3. Tro er en befaling og Gud handler for dem som udøver den.
 • Den sprudlende sangviniker
 • Fake news og andre gotiske fortællinger
 • Mark Stibbe d. 17. Juli 2009
 • Pam Reynolds
 • At udruge slangeæg
 • Hvilken frihed har de troende jøder?
 • Hvis vi er gudfrygtige vil vi blive forfulgt, men vi vil ikke blive forladt.
 • Tro ikke et øjeblik, at denne rensede spedalske kom tilbage bare for at sige tak - nej, han var overvældet af et ønske om at tilbede denne mand Jesus!
 • Creation Seminar 4 - Kent Hovind - Lies In The Textbooks
 • PCR -Testmetoden
 • 2. Adskilt fra Babylon!
 • New Age
 • Fortvivlens borg
 • Hvad astrologerne ikke fortæller
 • En religion uden gud?
 • Siebentahl´s svar på Dialogcenterets spørgsmål
 • Den fortabte søn - dansk tekst
 • IMPENDING WAR IN ISRAEL AND THE TRIBULATION PERIOD
 • Hoarding & Giving
 • Det hellige had
 • Den Jødiske tidsregning
 • Del 11
 • Jesu død og opstandelse!
 • AT AFVISE VASSULA ER AT AFVISE MIG, JESUS KRISTUS!
 • At se problemet i øjnene
 • Tanken om det evige univers
 • Fattede kristne i en verden i krise
 • Spørgsmål om Jesus Kristus
 • 2. Satan forsøger at få din tro til at lide skibbrud ved at forvrænge Herrens kærlige tugtelse.
 • Den troende er helt bevaret fra dommen ved blodet.
 • 1. Bøn begynder i Guds hus.
 • Helligånden siger vi skal vågne op og overgive alt til Jesus – nu, i dag!
 • Funeral directors: 'They fill in the stats.'
 • Hold fast i din tillid
 • Åndens hjælp
 • Abort-Hykleriet når nye Højder
 • Daniel and The Lions Den - Friends and Heroes - English Animated Bible Story
 • Peters udtalelse: ”Gud ved hvordan han skal fri os ud”, betyder ganske enkelt ”Han har allerede en plan for det”.
 • Et af de største behov i menigheden i dag, er tjenesten, at være hjælper i bøn.
 • Sårede tanker er de farligste
 • Den nat fangede Peter og de andre ingenting!
 • Hvad Gud har lovet os gennem sine profeter er forbløffende og herligt!
 • Jesus sagde til sine disciple, "Jeg forlader jer som menneske, men kommer tilbage til jer som Ånd."
 • Det har alvorlige konsekvenser når vi ikke venter på at Gud handler.
 • Ikke af denne verden
 • Vrede
 • Hvorfor var der så få, der stod med Israel ved FN-afstemningen om Palæstina?
 • Jesus har givet os, hvad jeg kalder en "forberedelsens lignelse"!
 • Smerter i hele kroppen
 • At bevare glæden i Herren
 • Hvad er kristendommen, og hvad tror de kristne på?
 • Det første møde med det forbudne er det farligste!
 • 5. Vi skal overgive os til Guds omsorg I alle ting.
 • 1. Mange kristne tror ikke rigtigt på hvad Gud siger om sig selv.
 • Hvorfor vil Satan og hans dæmoner have fat i menneskenes sjæle?
 • De 10 vigtigste ting at vide om Yom Kippur
 • Anvendt og citeret litteratur
 • Evolution
 • Tårnene faldt og vi fattede ikke budskabet
 • Cures for Covid-19 are Forbidden
 • Kapacitet til tilgivelse
 • All The Promises of GOD
 • Det sidste og store frafald
 • Guds Løfter til Israel
 • Hvem er Satan?
 • Hvad siger bibelen om at drikke alkohol/vin? Er det en synd for en kristen at drikke alkohol/vin?
 • Brazilian president is arming his people
 • Basunklang-højtid: 1.dag i den 7. måned
 • Vi ved, vi er accepteret af ham, fordi han inviterer os til frimodigt at komme ind for hans trone.
 • Hvem var Rudolf Steiner?
 • Yogiens Hemmeligheder
 • Bible Animation 1 Gabriel Visits Mary
 • Lovsang
 • Dansk præst: Antikrist er på vej
 • THE RISE OF GOD'S ARMY IN 2018
 • Slukker du for volden?
 • 3. En aften ved et bønnemøde, fortalte Gud mig noget om vores menighed, som jeg ikke havde regnet med at høre.
 • Et andet “Dyr” kaldet “den falske profet” skal opstå
 • Frugten af Faderens kærlighed i Kristus var Jesu levende offer for andre.
 • Kap 20. Om Kærlighed til Ensomhed og Tavshed
 • Forskel på at dømme og at bedømme
 • Kloning - Mennesket genskaber sig selv
 • Bibelen
 • Forestillinger
 • Giv mig Gud en salmetunge ?- "Når hjerte møder hjerte"
 • 60 Years: A Tribute to the Modern State of Israel
 • Eksemplet Israel ved det Røde Hav
 • 4. Nogle lægger vægt på stille bøn i stedet for at bede højt.
 • Lige som den fortabte søn, har vi brug for mere end forsoning – vi har brug for at blive fornyet.
 • Håb - forventningen om noget godt
 • Emner under andre begivenheder i verden
 • Jeg ser ofte fremmede folkeslag når jeg i bøn som vandrer over Times Square.
 • Vidnesbyrdet om Jesus Kristus er at vi kan være i denne verden uden at være en del af den.
 • Fortolkerens hus
 • Et helligt folk
 • Answers in genesis
 • FORSKERNE SKJULER UBEHAGELIGE SANDHEDER
 • Brittany Has a Deathbed Visitor
 • Sandheden om vestbredden
 • Indvendinger - Guds lov
 • Meget vigtige spørgsmål
 • 5. Om det kirkelige embede
 • Hvad vil der ske med Amerika hvis vi ikke fatter Guds budskab?
 • Foredrag af Oskar Edin Indergaard
 • 3. Vi bliver prøvet ved vores fald og vores fejltagelser.
 • Kap. 30. Om at bede Gud om Hjælp og fortrøste sig til Guds tilbagevendende Naade
 • 6. Hvordan løste Gud problemet for mig?
 • 10 vigtigste ting at vide om pesach
 • Barnløse fik barn - vil ha' et mere
 • Er det mangel på tro?
 • Den passionerede brud
 • Fremtiden
 • 3. Er tegnene på Jesu genkomst ved at opfyldes?
 • Har du fået tilgivelse? Hvordan modtager jeg tilgivelse fra Gud?
 • De 4.006 palæstinensere som europæerne ikke har hørt om
 • 1. Der er et slør over dine øjne, som blnder dig - og det må bortrives.
 • En advarsel
 • 3. Kom ikke til Gud før du er klar til at tro præcis på det du beder om!
 • 1. En fordel er en ny og klarere vision af Jesus Kristus.
 • Kap 6. Om uordentlige Begæringer
 • Bibelen
 • The Calvary Road by Roy and Revel Hession
 • Hvorfor tillader Gud, at gode mennesker udsættes for dårlige ting?
 • Paulus vidste, at hvis han holdt sig nær til Herren, ville Kristus ære ham ved at stå ham bi.
 • Hvad blev der af nazisterne?
 • Jeg vil stille et spørgsmål til alle kristne som læser dette.
 • 2. Hvad det er at være under Loven som en Gerningernes Pagt
 • Jesus som den nye Pagts Borgen
 • Frits Larsen
 • Højtider
 • Pilgrimsfærd - hinduisme
 • Bible Animation Part 3 of 5 (longer version)
 • Nåde - Skywalk Lovsang
 • Helligånd, vor sorg du slukke - Lovsang
 • Det Fjerde Bud
 • Du må ikke vidne falsk - 9. bud
 • Historisk rids
 • Jesuits
 • På besøg i verdens første kirke
 • Interview with Mary K. Baxter
 • Det, der i virkeligheden døde i Auschwitz?
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. Bed og lad Helligånden gøre sit værk.
 • Gud har behag i dig!
 • Joshua og Kaleb havde en anden ånd.
 • Heaven, Guardian Angel, Mansions in Heaven - Kat Kerr (Heaven Testimony)
 • Den store forsoningsdag
 • Hvorfor er den sidste nadver / nadveren vigtig?
 • Den Augsburgske Bekendelse i ny dansk oversættelse
 • Menigheden har i dag sin egen version af de egyptiske stridsvogne!
 • Tyskland: Fuld censur nu officiel Domstole omskriver historien
 • 3. På dommens dag må vi stå til ansvar, for ethvert uoverlagt ord, som vi har udtalt!
 • Jeg tror, Jesus gav os en illustreret undervisning i hvordan vi skal reagere på skrigene, som strømmer ud fra pinslernes grave i dag.
 • Kap. 24. Om ikke nysgerrigt at spørge om andres liv
 • Var Judas frelst?
 • Allah og gudsopfattelsen i islam
 • Kendt dansk muslim: ”Det er en befrielse at blive kristen”
 • De hadede ham uden grund
 • Jesus, var både Gud og menneske!
 • 1. Mit første spørgsml da jeg læste denne beretning var, "Hvorfor tog Elias Elisa med på denne stormombruste tur?"
 • 3. Mens nogle tog tøjet af, var der en lille rest, som tog deres rustning på!
 • Kap 12. Om modgangs gavnlighed
 • Adresser
 • NLP?! - det har da ikke noget med religion at gøre?
 • Det terapeutiske marked
 • De forskellige fortolkningsmodeller
 • Ødelæggelsen af den oprindelige jord
 • Tavshedskultur i Sverige
 • 3. engel
 • Tilbage fra de døde
 • The BEST stories of People who have seen HEAVEN and HELL
 • Be strong and couragious
 • De støtter Boykot Israel kampagnen
 • Gud er ikke vred på syndere, endnu
 • Gud mener det når han siger, ”Syndens løn er døden.” (Rom. 6, 23).
 • Tiende argument: Skabelsens generationer
 • Gog/Magog krigen
 • 29 Elul 5775
 • Sandheden var, at Abram ikke var i fare!
 • Det er i denne stund af tilsyneladende håbløshed, at vi ser et glimt af sejren på korset.
 • Dette had mod Jesu efterfølgere har noget at gøre med vores mission som bærere af lyset.
 • Anti-aging, helt friske celler igen!
 • Loven og nåden
 • Falsk åndelighed
 • "Legemet" - Menigheden
 • 13. Hvad bliver enden på det hele?
 • Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
 • Kritisk information om Tongilbevægelsen
 • Hvad er Purim?
 • Der er hellige vægtere — og der er onde vægtere! Vi lever i en tid hvor mange, som engang var salvede, falder i søvn i synd!
 • Bag lovtrældommen er en perversion af nådens evangelium!
 • Julen
 • Den sidste Basun
 • The Art Of Pleading With God
 • Vold - nøglen til dom (En drøm om tryghed for Guds folk når volden bryder ud)
 • For det andet, en bønnens ånd får greb om Guds folk
 • Det Uselviske Gen
 • Trosretninger
 • Det antropiske princip
 • Min skaber min frelser. Coverversion
 • Maria blev givet guddommelig, overnaturlig kundskab, som ligger lagt ud over intellektuel viden!
 • 4. Den fjerde slags troende med problemer er den, som er blæst omkuld af deres jobsituation eller karriere.
 • Kap 8. Om at agte sig selv ringe for Gud
 • De Rettigheder og Fordele, som det Menneske har, der er under Nådens Pagt
 • Den kommende verden - eller syner af himmel og helvede
 • Evolution - teorier og beretninger
 • Skabelse
 • Antikrists komme og endetidens frafald er forberedt af Satan på mange måder
 • Kendetegnet på Antikrist
 • Stig Rossen synger HALLELUJAH "Kærlighedens Vej" dansk tekst af Erling Møllehave
 • I Magtesløshed - Christoffer Højegaard // Stille Stunder
 • Den åndelig føde!
 • Dronningen klædt i guld - Kristi brud
 • Bed med mig lige nu
 • Kap. 2. Sakramentet er et Guds Pant på Guds Godhed og Kærlighed til Menneskene
 • Udregningen af Dyrets Tal 666
 • Hvem er Antikrist?
 • Akiane Kramarik (age 10) - Evening magazine
 • Night and Fog Rare Holocaust Footage
 • I Galaterbrevet, oplyses at Moseloven er ophævet
 • 11. Om skriftemålet
 • Hjælpen er altid til stede for den som er i nød
 • 1. "Han greb sin bror om hælen i moders liv"
 • Kap 1. Om Kristi efterfølgelse og foragt for al verdens forfængelighed
 • En kort beretning
 • HVORDAN FÅR JEG FRED MED GUD?
 • Svar med opsøgende virksomhed
 • Emerging Church
 • En sammenligning mellom den messianske jødedommen og den paulinske læren ut ifra Johannes Evangeliet
 • Du behøver ikke at forstå dine prøvelser - for du har nåden
 • Du kan ikke tilegne dig glæde, fred og hvile før du har en klar forståelse af hvorfor Gud tillod din Job-lignende prøvelse.
 • Kap 24. Om Dommen og Syndens Straffe
 • Ydmygelsens dal
 • Findes der et helvede?
 • Hvad er tusindårsriget?
 • The Cure for Disease
 • 13. Undergravning af kristen uddannelse
 • Find nærmeste frikirke
 • The Story Of Jesus Christ 's Life
 • PerleProfilen - Anders Ova # 01
 • Planning Suicide
 • Arne Blichert, elektriker, Aalborg
 • At behage Gud
 • Kommer der et ‘Tusindårsrige’ på jorden?
 • Hvad er præmillennialisme?
 • Efesus
 • Om dåb
 • Hvor blev glæden af?
 • I Femte Mosebog 11 ser vi Israel ved Jordanflodens bred på vej til at krydse over ind til Løfternes Land.
 • Gud vil aldrig svigte sit folk
 • Himmel/helvede - oplevelser
 • At anklage Gud for omsorgssvigt af sine børn
 • Ikke alle prøvelser i vore liv er Guds tugt.
 • Jabbok
 • Ved den sidste nadver sagde Jesus, "Jeg giver jer en ny befaling" (Johs. 13, 34).
 • Et budskab om trøst og håb
 • George Street - Australien
 • Åndelig opsamling
 • Skabelsen
 • Noter
 • Session 9 - Falske gudsbegreber
 • Endetids links
 • Guds hemmelighed
 • Hvad lærer bibelen om treenigheden?
 • 17. Om Kristi genkomst til dom
 • Paulus forklarer tydeligt hvad et lydefrit liv er.
 • Hvordan kan du sige at Helligånden ikke er Gud?
 • Et resumé af sammenligninger mellem den islamiske og bibelske fortælling om endetiden
 • Hovedretninger inden for buddhismen
 • Dalai Lama: Lad være med at konvertere til buddhismen
 • Vi ved, at vi er accepterede af ham, fordi han inviterer os til frimodigt at træde frem for hans trone.
 • 2. Daniel sørgede over det åndelige forfald i samfundet og i menigheden.
 • Qumran
 • Kap. 39. Om ikke at være fremfusende i sine Handlinger
 • VAR JUDAS FRELST?
 • GRATIS online ægteskabsseminar
 • Er kristen meditation godt?
 • Du har en Talsmand
 • Et opråb til en fordærvet ungdom
 • Respekt for Gud gør os ærlige
 • Yom Kippur - forsoningsdagen
 • Målet: Tilbage til Guddommen
 • Den virkelige årsag til kraft (video på engelsk)
 • Hvad blev der af nazisterne?
 • 7. Hør nu godt efter: det næste jeg ser, oprejsningen af en anden superkirke, - en overnaturlig, usynlig kirke
 • Der er noget der er værre i Guds øjne end dette frafaldets evangelium, og der er et bedragerisk, udvandet evangelium.
 • 2. På en time vil Gud forandre menigheden
 • Kristne, som ikke beder , forstår ikke den fare de er i.
 • 3. Forvrængning af sandheden.
 • Hvad skete der siden disse kristne måtte lide så forfærdeligt?
 • Verdslig
 • 7 teser om New Age og kristentroen
 • Diverse
 • Hvem er Helligånden?
 • Gælder Åndens nådegaver også i dag?
 • Døm ikke – Mattæus 7
 • Skriften siger at Helligånden i de sidste dage vil blive udgydt over jorden, selv om spottere vil fremstå.
 • Universities prove low mortality rate
 • At 'fritstille' os selv helt for Herren til fuldstændig afhængighed, er noget af det sværeste, vi kan gøre i dette liv.
 • Et af de største behov i menigheden i dag, er tjenesten, at være hjælper i bøn.
 • Kap 2. Sandheden taler i vort Indre uden larmende Ord
 • TypeTræk - de 4 temperamenter
 • Hovedretninger inden for jødedommen
 • Kritisk information om Hatha Yoga
 • Nærmere Gud til dig - Klitmøller Gospel
 • Ild Og Vand - Jesper Jakobsen // Stille Stunder Stille Stunder Stille Stunder
 • At åbne sig of tage imod af Weyman Howard 13. juli 2008
 • Aftenmøde af George Verwer d. 15. Juli 2009
 • Orla Lindskov
 • Verden kræver en sang af os midt i vores mest trængte tider.
 • For at bevare glæden blandt sit folk, Israel, har Gud kaldt til en endnu dybere indgreb i nationen.
 • Velsignelsen ved at være i Kristus
 • Når du er der, hvor al visdom er opbrugt, vil en af to ting ske med dig.
 • Jomfru Marie
 • Thai-buddhisme
 • The Trumpet Warning Conference day 2
 • Hvorfor skulle jeg ikke begå selvmord?
 • 22. Om nadverens to forskellige skikkelser
 • Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE!
 • Den bibelske dåb
 • Billedserie: Buddhismen - fred i krop og sind
 • Den karismatiske kirke ved ikke, at på trods af al dens velsignelse, er blindheden ved at sætte ind!
 • Det var først efter Esajas havde hørt den rensende stemme, at han hørte den vejledende stemme!
 • I dag er der mange kristne, som forsøger at finde ud af hvordan Gud vil tage hånd om sine børn, når ødelæggelserne tager fart.
 • Kap. 45. Om ikke at tro alle og enhver og om at være forsigtig i Tale
 • Kap. 48. Om Evighedens Dag og dette Livs Trængsler
 • HVEM ER VASSULA RYDÉN
 • Jesus, jeg har brug for Dig - Arvid Asmussen // Stille Stunder
 • Akiane: child prodigy, artist, poet, "Indigo child"
 • En tid til at græde og en tid til at kæmpe
 • Qou Vadis - Israel?
 • Del 1
 • David baserede sine love om krigsbytte på det fortilfælde, som Moses havde vist i Fjerde Mosebog 31
 • V Et forfølgelsesvanvid mod sande, Ånds fyldte kristne, som elsker Jesus Kristus
 • 2. Nogle kristne beder ikke fordi de har prioriteret forkert!
 • Der er et herligt løfte i Hebræerbrevet 3, 14 for alle som holder fast i sin tillid til Jesus.
 • New Age - et nyt verdensbillede
 • Baggrund
 • Del 5
 • Petra - Enter In - dansk tekst
 • Adam Christensen
 • Forandre mig, oh Gud
 • Hvad siger bibelen om dæmonbesættelse / dæmonisk besættelse?
 • Guds folk - De oprigtige!
 • 2. Vi ved at denne tur ikke kun er for Elias skyld, men for at instruere enhver generation som vil lykkes.
 • Her er de gode nyheder.
 • Kap 12. Om det hellige Korsets kongelige Vej
 • Etik - hinduisme
 • Yoga og sex
 • Former NIST Employee Speaks Out On World Trade Centre Towers Collapse Investigation
 • Stadig i tvivl...
 • Introduction
 • Alexander Brohus
 • Dronningen klædt i guld - Kristi brud
 • 12. Hvad sker der med de troende - efter bortrykkelsen?
 • Session 3 - Jesu sejr
 • Åndens vidne
 • Kap 15. Om Kærlighedsgerninger
 • 1. Er der en sandhed?
 • Om Jehovas vidner iflg. bibelskolen
 • ”Apostolisk succession”
 • Går Scientologi, New Age og teambulding hånd i hånd?
 • Gud ønsker også at helbrede i dag
 • Muslim Scientist Dr Hormoz Converted to Christianity
 • THE MYSTERIES OF THE KINGDOM
 • Arabs for Israel - Muslims for Israel - Hamas leader's son
 • Bedømmelsens varemærke er afsløring af synd!
 • I lyset af alle disse profetier, spørger jeg dig: Hvad strømmer ud af dig? Liv eller død?
 • SYN OVER KRISTI LEGEME I ENDETIDEN
 • Et vigtigt budskab
 • Findes der et helvede?
 • EN NY HIMMEL OG EN NY JORD
 • Islam og målet om verdensherredømme
 • Har Bibelens kæmper eksisteret?
 • Anskueliggørelse af afstandene i rummet
 • Aktuelt - blivende nyheder
 • NDE: Near Death Experiences
 • POWERS OF THE AGE TO COME THIS GENERATION
 • Så hvem er det nye menneske?
 • 2. Overbevis dig selv om at glæde er nødvendig.
 • Hvad med at starte et moralsk korstog?
 • Illuminati konspirationen
 • Der kom en tid hvor det ikke længere var nok at fortælle om fortiden - han måtte bede Gud om at gøre det igen!
 • Mitraen
 • FAREN VED IKKE AT KUNNE SKELNE
 • General Franco: "Hitler kæmpede for kristendommen i Europa"
 • Teosofi
 • Del 6
 • He chose the Shepherds - Nativity Video - Friends and Heroes
 • Fra sygdom Til sundhed - 2005
 • The Most Dangerous Prophecy
 • A General Introduction to the Bible
 • Afspiller du i dine tanker alle de frygtelige ting, der er sagt om dig og gjort mod dig igen og igen? Den vane kan ødelægge dig. Tilgiv og glem! Lad Guds Ord rense det hele væk.
 • Den næste er den "rodløse lytter."
 • Infection only after prolonged close contact
 • I sin dristighed var Peter overbevist om at hans tro kunne overleve et hvilken som helst angreb fra Satan.
 • Når Helligånden kommer ind i vore hjerter, personificerer han vores forhold til Faderen og til Jesus.
 • Opfattelse af døden
 • Ting fra menneskets første tid er nufundet i "Noahs Ark" på Mt. Ararat
 • 1. Denne Rest er altid født I bøn og forbøn!
 • Huset vi bygger drejer sig om kærlig lydighed til Kristus!
 • Småbørnsfamilien
 • Hvem er Jesus Kristus?
 • Er Gud virkelig? Hvordan kan jeg vide med sikkerhed, at Gud er virkelig?
 • 3. Satan vil lyve for dig når tugtelsen inkluderer lidelse og fortsætter uden der tilsyneladende er et svar.
 • Vores herlighed er i Zion
 • Hvis du er en kristen, så ved du at Gud har givet et budskab til Amerika og resten af verden gennem denne katastrofe.
 • Study from 2005 proved anti-viral effect of HCQ on SARS-CoV
 • The Plan to Control the World - part 2
 • Fake covid-hospitals in Brazil
 • Hemmeligheden som giver kraft i vanskelige tider
 • Heling og Healing
 • 100 Reasons Why Evolution Is STUPID!
 • Udslettelsen af kristne i Mellemøsten
 • 1. Guds udvalgte tjenere, den mest værdifulde ressource, som himlen har betroet for at tage hånd om menneskeheden, spilder tiden.
 • Lidelsens værdi
 • End Times Imporant Messages - 17/8/2017
 • Forord
 • Hvorfor levede mennesker i 1. Mosebog i så lang tid?
 • Mens jeg granskede ordet ”udfrielse” i skriften, læste jeg Guds plan for kong Ezekias.
 • 3. Vær ved fuld forvisning om at din ypperstepræst bliver berørt af alle dine smerter og at du har fuld adgang til hans trone.
 • Korset repræsenterer døden for min menneskelige vilje og kødelige ambitioner.
 • Lad mig fortælle dig, hvad disse to lignelser betyder for mig personligt.
 • 10 vigtigste ting at vide om ramadanen
 • NLP
 • Seminar extracts
 • Powerful Healing, Anointing Confession (Unclean Acts), Restoration
 • At forme en Guds tjener
 • Jeg beder Helligånden om at hjælpe os med at forstå hvorfor Gud tillader disse triste, tørre tider.
 • 2. Vores hjem skal også være et bønnens hus
 • Jesus giver aldrig op overfor døden.
 • Når vi beder, skal vi være opmærksomme på hvilket billede af Gud vi tager med ind i hans nærhed.
 • Et menneske, som er “fyldt med Helligånd og kraft”, er kendetegnet ved hvor meget Ånden råder i hans liv.
 • Tekno Sapiens
 • Nimrod og Semiramis
 • De tamilske hinduer
 • Hvad betyder de fire planter ved løvhyttefesten?
 • Jesu synlige genkomst!
 • Lover den herre - "Når hjerte møder hjerte"
 • Fri for frygt
 • Top ti anti-Israelske løgne
 • Vis, at du tilhører Jesus!
 • Biblen ER troværdig - Biblen ER Guds ord!
 • Scientologys religiøse rødder
 • III. Kristus er Guds mægtige arm, som er kommet for at udfri!
 • Davids eksempel
 • Nehemias Bog giver os et levende billede Af, hvad der sker med kirken i tider med forfald og frafald.
 • 2. Sløret kan kun blive fjernet ved at du "Vender dig til Herren."
 • Når stormens vrede rammer, vil hver af os behøve vores eget forråd af kraft.
 • Paulus fortæller os at verden ikke har noget håb.
 • Bible Animation 2 Joseph and Mary go to Bethlehem
 • Møde 7. november 2009 på Café Cadeau
 • Mød Dawn
 • 6. Har Israel en placering i forbindelse med Jesu genkomst?
 • Er Bibelen virkelig Guds Ord?
 • De 4 byer i Jesu liv
 • Sjette problemstilling: Hvor langt strækker ikke-død sig?
 • Uanset hvem der forsøger at lægge en fælde for et overgivent Guds barn – djævelen, onde mennesker eller andre kristne – så vil det ikke lykkes!
 • Den gavmilde tjener
 • Kap 21. Om Hjærtets Sønderknuselse
 • Snaksom
 • 7. Hvordan bliver problemet løst hos mig?
 • Carola - How Great is our God
 • Det er godt at takke Gud - Lovsang
 • Akiane Kramarik - Art - Inspired by GOD
 • Bøn i lønkammeret
 • Den pris det koster, at gå hele vejen med Gud
 • 3. Vov at tro på de ufatteligt gode ting, som Helligånden vil fortælle dig
 • 5. Sejrende bøn er umulig uden hjælp fra Den Hellige Ånd.
 • Johannes Døberen var ivrig efter at bekræfte at Jesus var Messias.
 • Lønnen for at gå hele vejen
 • Bjerget besværlighed
 • Hvad er forskellen på sunni- og shiaislam?
 • Biologiske deformiteter
 • Håbet i det håbløse
 • Faktum er at nogle af de steder, hvor Gud sender os hen, vil være vanskelige for os.
 • Gud elsker sit folk med selv samme kærlighed som han har til Jesus, som sidder ved hans højre hånd.
 • Øivind Andersen
 • The Catholic Chronicles by Keith Green
 • Hellige skrifter i hinduismen
 • Historie
 • Antikrist bliver kulminationen af Satans oprør mod Gud, en falsk kristus
 • Det eneste håb i det kommende uvejr
 • Bible Animation 12 David Kills Goliath
 • Bible Animation Part 4 of 5 (longer version)
 • Mød disse
 • Blodprop i hjernen
 • Et stærkt under
 • Nittende argument: Bibelens første 42 bogstaver
 • Del 10
 • Alzheimer
 • Helligånden gav David en åbenbaring som var nøglen til al udfrielse.
 • Jesu Fødselsdag - var det den 11. september?
 • In english
 • Scientology
 • Khalsa-broderskabet - indvielse og forskrifter
 • Simon voksede op i en sekt
 • Hvad er synderens bøn?
 • Spørgsmål om Gud
 • Har Gud skabt det onde?
 • Er du bevidst opmærksom på mindfulness…?
 • Fremtidens ord om - ildmuren
 • Kap. 19. Om at finde sig i Krænkelser og om det sande Tålmod
 • Kap. 25. Om Hjertets vedvarende Fred og Fremskridt i det gode
 • 3. Deres ulykkelige Tilstand, som er under Loven
 • Fristelser
 • Din Er Æren - Skywalk Lovsang
 • De vidunderlige fordele ved anger og omvendelse
 • The MOST Important Video About Israel You'll Ever See!
 • Kristen Zionisme
 • Davids indstilling var så meget anderledes end disse hånligt uskyldige menneskers indstilling!
 • Når frygten er drevet ud sker der noget vidunderligt.
 • 4. engel
 • Hvordan man ikke skal komme til Gud!
 • Bibelen kommer med samme råb fra første til sidste side: "Hvis kun!"
 • Det fortryllede land
 • Det Femte Bud
 • En kritisk replik til Neuro Linguistisk Programmering
 • De 3 store verdensbilleder
 • Ressourcer
 • Hell Experience of Ex-Satanist - John Ramirez CBN (Hell Testimony)
 • Alle er i familie
 • Første del - de vigtigste trosartikler
 • Sløret er de gode gerningers tjeneste. Det taler om menneskets selvtilstrækkelighed. Det er en tjeneste af falmende herlighed!
 • En profeti
 • Guds kærlighed skal åbenbares for os af Helligånden.
 • 1. Gud vil minde sit folk om, at de har kraften til at kaste dæmoner ud.
 • Christoph C. J. Asschenfeldt-Hansen
 • De ti vigtigste højtider i hinduismen
 • Hvad gik galt for videnskaben?
 • I det højeste - LIVE LOVSANG 2010
 • Du er frelst, selv om du er syg
 • Hvornår/ hvordan modtager vi Helligånden?
 • Guds siger, at der er en kraft i mig, som er mægtigere end mit kød.
 • 1. Den første type troende med problemer er den sultende kristne.
 • Herre, giv os åndelige øjne til at se din beskyttende mur af ild omkring din menighed, som bevarer og beskytter alle, som overgiver sig i dine hænder.
 • Tanzania exposes deception
 • 2. Syndernes Forladelse
 • Overgangsritualer
 • Skabelsen - info
 • Forskellige navne på Antikrist
 • Kristne halshugget i julen, Vesten sover videre
 • Trænger til et pusterum
 • Personlig troshistorie med Peter Rasmussen
 • Et budskab om trøst og håb
 • Hvor kom teknologien fra?
 • Hvorfor bør vi læse i bibelen / studere bibelen?
 • Af Davids 600 mænd var 200 af dem for udmattede til at gå i kamp.
 • Hinduisme i Danmark
 • 10. Forfølgelse fra Hollywood
 • Shadow governments control the real governments
 • Hvad kan Guds formål være i sådan en nødens stund?
 • Et skrig fra gravene
 • Kap 1. Om det indre Liv
 • Tre skinnende væsener
 • SALVATION ACCORDING TO ROME
 • Deborah's bog
 • Anders Ova - Gudstjeneste 27. januar 2013
 • Ansagar, nordens apostel
 • Den gavmilde tjener
 • Johnannes Andet Brev advarer os.
 • Ti sekel og en skjort
 • Ritualer i buddhismen
 • Seks niveauer
 • Kritiske røster i de danske medier
 • Gud over alle vore monstre
 • 3. Til sidst, Gud begunstiger den lydefri troende med det rette fokus!
 • Tænk på apostlene Stefanus, Johannes og Paulus i deres enorme prøvelser.
 • Gud vil hjælpe dig gennem hårde tider
 • Kap 4. Om Forsigtighed i Handlinger
 • Forfængelighedsens markede og andre kampe
 • David Wilkerson
 • De usyrede brøds højtid
 • Ifølge profeterne, ville Gud sende sin egen Søn, for at rejse et sidste-dages folk op, som vil være fuldstændig afhængig af ham.
 • Hvad med Peter – apostlen som forbandede og fornægtede sin Herre?
 • 2. Eftersom Gud har lovet os mere end tilstrækkeligt, så forventer han at vi giver ham alt hvad vi har - og har hjertet med i det!
 • Mahdien: Islams ventede Messias
 • Al magt til Moon
 • Gennem Kristi udgydte blod er der dækket over alle tidligere synder.
 • De hadede ham uden grund
 • Korset og loven
 • Tærskning
 • Tro uden fortrolighed er ingen tro
 • Hyrden
 • Life Of Jesus Christ
 • THE DAY REVELATION
 • End Notes
 • 1. Det er et sted, hvor al skjult spedalskhed bliver gjort synlig.
 • Jeg tro på det der kaldes ’guddommelige aftaler’, som er arrangeret af Helligånden.
 • Antikrist
 • USA
 • Frelsen af en fortabt sjæl er det, der behager Gud mest.
 • Islams hellige rum
 • Rosenkreuzerne
 • Skabelsesdagene
 • Gud eller Darwin?
 • Mickey Robinson Hell Testimony - NDE - "Falling to Heaven"
 • The Science of Tongues
 • Gudsfrygt i vor egen tid
 • Der er så mange som lider i dag.
 • På sporet af Moses' arv fra Egypten
 • Chokerende for videnskabsfolk: Indisk jordskælv udløser flere andre
 • Uarbejdsdygtig på grund af synd!
 • Tiden er inde til at få sin sag i orden med Gud!
 • Stamceller - kontroversiel vej til helbredelse
 • Kristen helbredelse og nyreligiøs healing
 • Del 4
 • Interview by Kris Vallatton som 13 årig
 • Vidnesbyrd - Grethe Sonne
 • How to Wait on God
 • Holocaust
 • 14. Om den kirkelige ordning
 • Den samme djævel som fristede Jesus i ørkenen er den som forsøgte at nedbryde Johannes’ tro.
 • Hvis Gud er god... Hvorfor er der så meget ondt i verden?
 • Yderligere overvejelser
 • Before I begin, however, I want to request something from you…
 • At nedlægge dine byrder er ingen let opgave!
 • Dæmoner kan ikke svømme
 • Kap. 36. Mod Menneskets forfængelige Domme
 • Den lades ager
 • Misundelse
 • Jeg så en vej
 • Fred Være Med Dig - Simon Pedersen // Stille Stunder
 • A must see
 • Legemet - menigheden
 • Helligånden - Talsmanden!
 • 2. Jabbok er et sted for fuldstændig overgivelse!
 • Det du elsker mest vil få mest opmærksomhed og tid af dig.
 • Reinkarnation
 • Lev ikke i frygt for kræft
 • Ønsker vi hans herlighed?
 • Det skjulte evangelium
 • Kap. 59. Om at sætte alt sit Håb og sin Fortrøstning til Gud alene
 • 27 tegn på at Jesus kommer snart
 • 10. Hvad er nadveren?
 • Anbefalinger
 • Særlig bøn af Orla Lindskov
 • Alice Cooper
 • Blev Jesus korsfæstet om fredagen?
 • I kan altså kende dem på deres frugter – Mattæus 7
 • Da Paulus skrev dette budskab om Jesu sindelag, gav han det først til menigheden i Filippi.
 • Den passionerede brud
 • Guds Ord viser os tydeligt hvad det kræver at bygge på klippen!
 • Outdoor contamination
 • Hvor tålmodig er du?
 • Guds storhed
 • Kap. 5. Om den guddommelige Kærligheds vidunderlige Virkning
 • Syner af helvede og de fordømtes pinsler
 • Messias
 • En mægtig skare, så stor at ingen kan tælle dem, skal frelses under den store trængsel!
 • Corrie Ten Boom, The Hiding Place
 • Ar i sjælen fra min barndom
 • Alexander Mackay 1849 - 1890.
 • En mur af ild
 • Hvad er tegnene på endetiden?
 • Kritisk information om mormonerne
 • Sjæl og legeme/Kroppen er Guds tempel
 • 4. For det fjerde ser jeg homoseksuelle og lesbiske blive budt velkommen i superkirkeunionen
 • Min intention er ikke at skræmme nogen med dette budskab
 • Der findes farer som møder enhver bedende person.
 • Jesus sagde det samme til disse ti spedalske, som han har sagt til en hver spedalsk han nogensinde har renset: "Gå og fremstil dig for præsten som et vidnesbyrd!"
 • Tænk over hvad Hebræerbrevets forfatter siger til disse lidende kristne.
 • Pave Frans er Jesuit - Hvem er Jesuitterne?
 • Vi er jo gamle
 • Hjemmevideo
 • Jennifer Perez
 • Hvad siger bibelen om sex før ægteskab?
 • 20. Om de gode gerninger – udførlig forklaring
 • Et af de tydeligste eksempler på en som ikke kunne vente på Guds time er Kong Saul.
 • Kap. 42. Om ikke at grunde sin Fred på Mennesker
 • Kap. 51. Man må nøjes med at udføre de ringere Gerninger, når man ikke kan magte de høje
 • Hvad er en minaret?
 • Far, jeg kommer til dig nu
 • Du er min far - Casper Jonstrup Hansen // Stille Stunder
 • Don Piper - Testimony #1
 • Den store trængsel
 • Gud har givet os et kraftfuldt våben mod Satans angreb på vores tro.
 • I Mikas 6, spurgte et frafaldent Israel undrende, "Hvordan kan vi stå foran en hellig Gud?"
 • Gud bliver ved med at bringe os derhen hvor al visdom er opbrugt indtil vi lærer at stole fuldstændigt på ham – uanset hvor håbløst det ser ud!
 • Herrens miskundhed
 • Bahai
 • Akiane Kramarik Dokumentar
 • Annas vidnesbyrd
 • Niels Ole H. Sørensen, Randers
 • Whitney Houston
 • Jeff Fenholdt
 • Kap 9. Om at undvære al Trøst
 • Den »brugbare« Kristus
 • Hvad er et kristent verdensbillede?
 • Tyatira
 • 1. Frygten for forestående katastrofer kan gøre mere skade end katastroferne selv!
 • Profeten Nathan viser os Guds måde at håndtere faldne, syndige hellige på!
 • Du er også et af Guds levende breve, kendt og læst af dem omkring dig.
 • Bill Wiese - 23 minutter i helvede
 • Han er også hedningernes Gud
 • Hvorfor er det så vanskeligt for kristne at bede?
 • Et andet eksempel er med kong Joshafat da Guds folk er under et alvorligt angreb
 • Islam
 • Krystal-healing
 • Creation Seminar 5 - Kent Hovind - Dangers of Evolution
 • De blågrønne algers selvudslettelse
 • Galilei affæren
 • Ezekiels budskab reflekterer den herlige begyndelse der var for Jesus Kristi menighed.
 • De 12 stjernebilleder & Israels 12 stammer
 • Hvad sker der efter døden?
 • Kampen bag kulliserne
 • De blinde vægtere bliver aspiranter til mørkets herskere og lysets engle.
 • Gud ønsker at de hellige skal lytte konstant og direkte til hans stemme!
 • Gud er indstillet på at give os fred selv i vores værste omstændigheder.
 • Hold op med at frygte!
 • Antikrists ånd i islam
 • Moderne buddhisme
 • Buddhisme og kristen mystik
 • Biblical Marriage vs. Modern Marriage
 • At bevare glæden i Herren
 • Om hvordan din familie kan frelses fra ødelæggelse og undergang
 • Jesu sejr på korset
 • Semiramis
 • Fåret, som er stumt overfor dem, som klippe det
 • Jesu nærværelse
 • Fester
 • The ten commandments
 • Hot New 2018
 • Laodikea
 • Til sidst er der den "gode jords lytter"!
 • Det er den samme form for lidelse som troende verden over gennemgår i dag.
 • Verden opdager nu arkfundet
 • Her er hjerte for sagen.
 • Er du rede til det kommende uvejr?
 • SCIENCE SPEAKS
 • Bibellæsning:
 • Hvad er det så vi skal bede om i tider som disse?
 • Jesus gav en bredere og bedre adgang.
 • I dag er mange af os lige så skyldige som denne tvivlende gruppe af sørgende.
 • Disse store løfter er givet til os for at vi vil bede om det vil ske.
 • Hjertets forårstid
 • Sejr eller nederlag?
 • Ole Hallesby
 • Hinduisme
 • The War in Your Head
 • Hadet mod jøderne
 • Israel – Mellemøsten og Verdensituationen
 • Hvad betyder det, at mennesket er skabt i Guds billede og lighed (1. Mosebog 1:26-27)?
 • Jeg ved ikke hvorfor Gud begrænser sine gerninger når der er vantro.
 • 1. Sand kærlighed til Jesus må betyde døden for al uafhængighed. Egenrådigheden må dø!
 • Del 1
 • Se du frem til - og længes du efter hans komme?
 • Det var en frygtelig sorg, som fik Jairus til at komme til Kristus.
 • Bibelen og andre bøger fra oldtiden
 • Andet bud
 • UBIBELSKE UDSAGN OG LINIER
 • Robert Morrison.
 • Hvad siger bibelen om helvedet?
 • 3. Vi mister meget af det der prædikes for os på grund af vantro.
 • Profetien
 • 4. Hvem er Gud ifølge Biblen?
 • En læge undersøger zoneterapiens rødder og menneskesyn
 • Creation Seminar 2 - Kent Hovind - Garden of Eden
 • Bort-atomar og sidste dags - opstandelse.
 • Session 6 - Problemet er ikke problemet
 • Marcus Stig Øland-Christensen
 • Fred i sindet i disse urolige tider
 • Hvad siger bibelen om engle?
 • De gode nyheder
 • Tidlig udviklingshistorie for hinduismen
 • De ti vigtigste ting at vide om jødedommen
 • Satyananda - en guru bag kulisserne
 • 101 profetier om de sidste dage
 • Opstod Jesus Kristus virkeligt fra de døde?
 • Karismatikkens historie
 • Jesus Kristus - Guds Søn!
 • Selvfølgelig kan man sige, at ”der ikke findes en vej til ’modent’ håb
 • 1. Gennem en hver strøm af trængsler har Guds folk to valg.
 • Fred i sindet i disse urolige tider
 • Ian McCormack - NDE - former atheist - near death experience
 • PROPHET WORDS FOR THE WORLD IN 2018
 • Fængsler
 • Efter årtier, hvor jeg har tjent Herren, lærer jeg stadigvæk.
 • Tænk på Guds nåde i forhold til Efraim, som havde svigtet Herren.
 • Hvordan Vatikanet var med til at oprette Islam.
 • Satans magt
 • Kulten
 • Hvorfor en niarmet lysestage?
 • Andre højtider
 • Steinerpædagogik
 • Jeg tror, at vi lige nu oplever stilheden før den største storm Amerika nogensinde har oplevet.
 • Jeg gik i selvmordstanker...
 • Kvindelige præster/prædikanter? Hvad siger bibelen om kvinder i tjeneste?
 • Hjælpere i bøn
 • 2. Nogle føler sig skyldige over kun at bede når de har problemer.
 • Gud lover at udøse sit Levende Vand over sit hus!
 • Opstandelsesliv
 • 1. Skatten på marken
 • Dorskhed
 • "GÅ IKKE EFTER HAM!"
 • Yoga - hvordan skal jeg forholde mig til det som kristen?
 • Ritualer i islam
 • Evolutionens falske ikoner 1. del
 • Bible Animation 5 Jesus Heals a Man with Cures a Demon Possessed
 • Tror mere på salvedugen end på Gud?
 • 9. Hvad venter Jesus på?
 • Hvad er Gud karaktertræk? Hvordan er Gud?
 • Hvordan kan jeg vide mig sikker på min frelse?
 • Når der ikke er nogen gudsfrygt, bliver folk nødt til at opfinde et bekvemmeligheds-evangelium.
 • Orders from above
 • Helligånden
 • Er NLP en pseudovidenskab?
 • Alternative behandlingsformer og terapier - del 1
 • 10 trin til et totalitært samfund af Naomi Wolf
 • Den store lektie
 • Bible Animation Part 1 of 5 (longer version)
 • Angsten greb også Jesu disciple
 • 2 Types of PROPHETS about to Arise
 • Græd for dine hyrder!
 • Konklusion: Paulus var manden som vandt Kristus!
 • Guds skjulte hær til de sidste tider
 • Davids indstilling var så meget anderledes end disse hånligt uskyldige menneskers indstilling!
 • Helligånden vil give dig kundskab om at Gud elsker dig.
 • Opfattelsen af døden
 • Gap-teorien
 • De der tager dyrets mærke på sig vil være evig fortabt
 • Vore forfædre var ikke dummere end os…
 • Domino online
 • Kains brødre og søstre
 • Hvad er ”Himlen”?
 • Almenreligiøsitetens farer i forkyndelsen
 • Det første jeg lærte af det Gamle Testamente var, hvor trygge Guds børn var, når de stolede på blodet!
 • Den hellighed som Gud forventer af os, kan ikke opnås ved menneskelig kraft.
 • 1. Vi bliver prøvet af trængsler og lidelser, både vore egne og andre troendes.
 • Hvordan bliver man trofast overfor Gud
 • Retninger
 • Jesuitterne
 • Antikrist vil til sidst skaffe sig Østjerusalem og bruge den som sin base
 • Carola - Blott en dag
 • Fra sygdom til sundhed - 2009
 • Mary K. Baxter - heaven
 • Gene Simmons Slams President Obama's Israel Policy.
 • Nogle gange kan vi kun stå der og kende, at Herren er vores forløser.
 • De vil smide dig ud!
 • Som kristne ved vi at Jesus er verdens eneste håb.
 • Det vigtigste at vide om islams fem søjler
 • Autenticitetens mytologi: forklaringer og løsninger
 • "Ikke nogen helt"
 • Jesus kommer snart!
 • Forvent ikke, at PLO-leder Abbas skal underskrive noget.
 • Hvad er en kristen?
 • Hvem var Kain’s kone? Var Kain’s kone hans søster?
 • Taler Gud stadig til os i dag?
 • Hvordan og hvordan blev bibelens kanon sat sammen?
 • Sakramenterne, dåbssynet
 • Epidemilov fjerner dine rettigheder
 • Google deceives mankind
 • Gud har ikke glemt dig
 • Kap 18. Om de hellige Fædres Eksempel
 • Kap. 16. At den sande Trøst må søges i Gud alene
 • Kap. 28. Mod Bagvaskeres Tunge
 • LOVEN
 • Jesu fødsel og liv!
 • Dette billede er på et hjerte som er overbebyrdet.
 • Perioder med tørke
 • Bibelen tilbyder et ord af håb til alle forældre som sørger over et frafaldent barn
 • Unge forkyndere i dag gør de samme ting, som præstene i Betel gjorde.
 • Jeg ønsker at vise dig at Kristus også oprejser døde i vores tid.
 • 2. Et fuldkomment hjerte er tillidsfuldt.
 • Falsk Bibel bør tilbagekaldes
 • Stigning i Viden/Ny Teknologi
 • This Iranian Jew begged Jesus to heal his son. "I can't keep quiet anymore."
 • ANTICHRIST SOON TO RISE IN BERLIN
 • Den nikænske Trosbekendelse
 • 3. Om Guds søn
 • Helligånden arbejder lige nu på at fremme det utilslørede ansigts vidnesbyrd!
 • Fattede kristne i en verden i krise
 • Vold er nøglen - det sidste tegn - lige før den guddommelige dom. Sådan var det i Noas dage, lige før syndfloden kom.
 • Kraften i hans nærhed
 • 3. Peter viser os vigtigheden af at tage et trosskridt i frimodighed.
 • En årsag til at Gud viser os sin kærlighed når vi er svage og syndefulde er, at han vil drage os tilbage til ham.
 • HVAD GUDS MÅL ER MED DIG
 • Jødedom i Danmark
 • Antikrist og Israel
 • Vi vil gi' Dig det bedste vi har - Arvid Asmussen // Stille Stunder
 • Bukket under for Antikrist!
 • History of Israel Palestine
 • Syner om Jesus viser sig for Muslimer?
 • Davids prøvelse var ikke enkeltstående.
 • 2. Korruption er at stå nøgen foran dine fjender
 • Vi ser Jesus
 • Kristinde
 • Efterskrift
 • Ubesvarede spørgsmål
 • 1. engel
 • Diverse
 • Amalies Alpha
 • Jesu genkomst
 • Hvordan kan jeg med sikkerhed vide, at jeg kommer i himlen, når jeg dør?
 • Sources
 • Kap. 22. Om Ihukommelse af Guds mangfoldige Velgerninger
 • NÅDEN
 • Det ondes problem
 • Danske muslimer er stærkt kriminelle
 • Er Gud virkelig? Hvordan kan jeg vide med sikkerhed, at Gud er virkelig?
 • Hvad er kirkens formål?
 • Dit livs største gevinst
 • 1. Misundelse på andre kristnes respekt og agtelse blandt mennesker!
 • 2. Der kan ikke være nogen indre Åndens stemme i en stolt troende!
 • 1. En ustyrlig, letsindig tunge benægter alt åndeligt i dit liv!
 • Taler
 • Brian Head Welch
 • Evner - Talenter - Åndelige gaver!
 • Konklusion
 • Hvad foruroligede Asaf så meget at han lå søvnløs om natten?
 • Efter at have været igennem en periode med gråd, kommer der en tid til at kæmpe.
 • Transcendental Meditation
 • Niels Krøjgaard afslører åndelig svindel
 • What can you and I do?
 • Lige nu står vi overfor en lignende dæmonisk undertrykkelse, hvor en hel generation er blevet angrebet af legioner af urene ånder.
 • Davids prøvelse var ikke enkeltstående.
 • Bjerget
 • What Did Vatican II Really Change?
 • Et barnebarn af Moses David taler ud
 • Bible Animation 10 Mary looks for Jesus after his death
 • Er jeg frelst når jeg tror på Jesus?
 • Hvornår frasagde Paulus sig sit verdslige omdømme?
 • Guds plan for endetidsmenigheden
 • Det fortryllede land
 • ET ÅBENT BREV TIL MØDRE OG FÆDRE, SOM TÆNKER PÅ SKILSMISSE
 • En del af en større helhed
 • Af Lars Vibe-Hansen - oktober 2020
 • 24th National Prayer Gathering (NPG) Session 2
 • "Åh, Gud, vi har brug for barmhjertighed og nåde."
 • Esajas tydeliggør dette princip da han profeterer om Jesu fremtræden på jorden i de sidste dage
 • Du må ikke begære - 10. bud
 • Bibelens opfattelse af Guds skaberarbejde
 • Skandinavien: Den Liberale anti-Semitiske Helligdom
 • Nyheder
 • Hell
 • Gog/Magog krigen
 • Uanset om folk vil lytte eller ej, så får Gud sine vægtere på plads!
 • Lovtrældom er en ydre ting, en facade - en forstilt hellighed som skal imponere folk, ikke Gud!
 • Krucifixet
 • At elske de fortabte
 • Paulus irettesætter Peter offentligt
 • Gudløshed - ikke noget nyt
 • Mordet på historien
 • Diabetes? Slip fri nu!
 • 3. Jabbok er et sted hvor himlen åbner sig!
 • Det er ikke underligt at opleve hårde dage!
 • 1. Har ingen bedømmelse.
 • Genoprettelsen af Riget for Israel
 • Kap. 14. Om at overveje Guds skjulte Domme, på det vi ikke skal ophøje os
 • En bemærkning fra forfatteren
 • Carola Gospel Concert
 • Israel
 • Interview med Akiane af Kari Browning
 • Akiane - Indigo Evolution (10 år)
 • The Baptism of Holy Spirit
 • Se denne video
 • Kap. 31. Om at tilsidesætte hele Skabningen for at finde Skaberen
 • Kap. 37. Om den rene og fuldkomne Selvfornægtelse for at opnå Hjertets Frihed
 • 5 spørgsmål til Jehovas vidner
 • Første argument: Solen
 • Israel
 • 9. Om dåben
 • 15. Om de kirkelige skikke eller de menneskelige traditioner
 • 2. Hellig grund er et sted hvor du ikke har et renomme.
 • Bær ingen byrder på sabbatten!
 • Den pris det koster, at gå hele vejen med Gud
 • Gud kalder på alle sine fortabte sønner og døtre og beder dem komme hjem.
 • Elske Som Dig - Line Reckweg og Nicolai Abildtrup // Stille Stunder
 • Victoria Nehale
 • Ludvig Nommensen. 1834 - 1918.
 • 'Hidden in Troubled Times'
 • Menigheden - Guds visdom
 • Radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen advarer imod kemo-behandling
 • Mange har fået deres hjerter vundet for Herren – men de er aldrig blevet helliggjort af ham!
 • Åndelig kulde medfører et forhærdet hjerte.
 • Kap 22. Om Betragtningen af den menneskelige Elendighed
 • IV. OM DET HELLIGE NADVERENS SAKRAMENTE
 • De ikke egnede - frasortering ved hjælp af gentest
 • The Math of God: Sacred Geometry
 • Altid Din - LIVE LOVSANG 2010
 • Ud af Moon-bevægelsen - Martin Herbst
 • God's army in 2018
 • Newt Gringrich
 • Grådighed
 • Debates
 • Antikrist er Satans efterligning af Jesus Kristus og samtidig en modsætning til Jesus Kristus
 • Pietisme i kirkehistorien
 • Jeg ønsker at udstille Satans mest effektive ødelæggelsesvåben.
 • 2. Den anden slags troende med problemer, er ham eller hende, som er faldet i synd på grund af ulydighed mod Guds Ord.
 • Gennem Bibelen – fra første til sidste side, er vand et billede på Helligånden.
 • Kristi efterfølgelse
 • 3. Tilegnelsen af Kristus
 • Love: the Leaders guide to succes
 • Min søn gør mig syg
 • Kundskab og visdom fra Gud!
 • Esajas’ profeti peger tydeligt på vores generation
 • Nimrod
 • Evangelist
 • Astrologiens historie
 • Buddhisme og kristendom
 • 5. Nøgendans i kirken
 • Charlotte Dalsti, Randers
 • Jeg ser på en verden der allerede er på vej ud i kaos.
 • Højsangen viser et smukt billede af Jesus som venter ved døren!
 • Først - er der 'dem på vejen'!
 • Guds Berøring
 • Korset i Tabernaklet og Israels Lejrordning
 • Den Gamle vs Den nye pagt
 • Når Satan bindes i 1000 år
 • Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
 • Yoga
 • Se Mod Ham - Mathias Schrøder (Simon Pedersen) // Stille Stunder
 • Robert Moffat.
 • Målet helliger midlet - eller hvad?
 • Guds Ord belyser klart endetidens frafald
 • Det var den rigtige sang, men Guds folk sang den på den forkerte side.
 • I Johannes Åbenbaringen beskriver Johannes en scene, som jeg tror udspilles lige nu.
 • 2. Kristi lære om tillid handler om at have kærlighed til ham.
 • Kap. 54. Om de forskellige Rørelser, der vækkes af Naturen og af Nåden
 • Hvedekornet må dø for at kunne bære frugt
 • Teologisk placering
 • Historie og udbredelse
 • Guderne
 • Jeg er fri, for jeg er Din (Aftermath)
 • Tilgivelse kan helbrede
 • Jesus Christ shows a vision of hell to a-10-year old
 • Nina Hagen
 • Hvad er prædestination? Er prædestination bibelsk?
 • Hvor befandt Jesus sig i de tre dage mellem sin død og opstandelse?
 • Kap 4. Om rent Sind og redelig Hensigt
 • Hvordan får jeg hul på Bibelen?
 • Covid counted twice in UK
 • How protective are face masks?
 • Bileams vej
 • Ligesom kong David gjorde, vil vi give salut til forsyningstropperne, som arbejdede bag linjerne.
 • Jesus advarede sin brud om at se efter hans komme!
 • Hvor var det ceremonielt - hvor må de spedalsk have følt sig religiøse! Og disse ritualer stod ganske vist for nogle meget signifikante ting - salvelse og renselse ved blodet. Men det var alt sammen dødt!
 • Hvad er der sket med disse tjenere, som har drukket af lidelsens bæger, har gennemlevet forvirrethedens nat og været i ensom isolation?
 • Gud har magten, visdommen, villigheden og kærligheden til at bevare sit elskede folk.
 • IN TIME OF THE LAST GENERATION
 • Hebræerbrevets forfatter opfordrer os til "At drage os nær til Gud"!
 • På trods af Guds store offer, så hader verden den Kristus som elsker dem.
 • Jesus svarede sine disciple med et spørgsmål: "Tror I nu?" (Johs. 16, 31).
 • Omvendelse er livsvigtig
 • Sukkot - løvhyttefesten
 • DEN KOMMENDE FORFØLGELSE - ET SYN FRA GUD
 • Gud bliver ved med at bringe os derhen hvor al visdom er opbrugt indtil vi lærer at stole fuldstændigt på ham – uanset hvor håbløst det ser ud!
 • Ezekiel’s budskab er et billede på den frafaldne kirke i dag.
 • Bill Johnson Revival Chat
 • Samtale med KCTS 9 som 15 årig
 • Don Piper and Howard Storm
 • Hvordan kan jeg kende Guds vilje for mit liv? Hvad siger bibelen om at kende Guds vilje?
 • Hvad er det kristne syn på selvmord? Hvad siger bibelen om selvmord?
 • Bibelen lover, at det er muligt at begribe Herrens miskundhed.
 • Det er umuligt at have ægte fred uden en ny berøring af hans hånd midt i alle problemerne.
 • Kap. 43. Imod for fængelig og verdslig Visdom
 • Vi må tage tid til Gud
 • Psykofarmaka chok!
 • Bønnen
 • Kommunist strategi (på engelsk)
 • In the Valley of Torture
 • En salut til forsyningstropperne
 • Forholdet mellem Israel og Egypten
 • 25. Om skriftemålet
 • Resultatet af denne kraftfulde prædiken var en ubrudt bølge af sønderbrudthed blandt tilhørerne.
 • Ubegrænset Adgang til Faderen
 • Jesus svarer specielt når alt håb er ude.
 • På græsmarken
 • Jehovas love og bud
 • Overgangsritualer
 • Den livsnødvendige ilt
 • Som et lyn fra en klar himmel
 • Interview #3
 • Hvornår finder bortrykkelsen sted i forhold til trængselstiden?
 • Sardes
 • Han har forblændet dem så de ikke kan se.
 • De, som er retfærdige og som tilbeder Gud i ånd og sandhed, er i Antikrists skudlinje!
 • 1500 doctors and experts: 'This is a global crime!'
 • Hjælpere i bøn
 • Kap 10. Om Taknemlighed for Guds Nåde
 • Reinkarnation i teosofi og New Age
 • De fem vigtigste ting at vide om tibetansk buddhisme
 • Seminar 8 (Kent Hovind) - Full Length
 • De sidste tider
 • Det første menneske
 • Apostlen Peters eksempel
 • Gode nyheder til de gudløse
 • 1. Flygt fra landet i nord!
 • Jeg gentager disse ord hver dag: ”Jeg lever af alt hvad der udgår af Herrens mund.”
 • Jo mere vi forstår og tror på Guds storhed, des mere vil vi være forberedt på dagene som kommer.
 • Kap. 23. Om fire Ting, som bringer stor Fred
 • Den geniale melankoliker
 • Fascisterne, Vatikanet og Jøderne
 • Zoneterapi og statens blinde øje
 • The Plan to Control the World
 • Outstanding Explanation: Why Israel can't withdraw to its pre '67 borders line
 • Har vi to eller tre dele? Er vi krop, sjæl og ånd – eller – krop, sjæl-ånd?
 • Løgnekirken - en kræftsvulst på Kristi Legeme
 • 1. Mind dagligt dig selv om at du har en fjende – en løgner, en forfører – som er ude på at fortære dig.
 • At udruge slangeæg
 • Gud ønsker at du skal kende hans stemme!
 • Arkæologisk fund bekræfter Bibelen: Kvittering til Nebukadnesars hofchef
 • Domstol: PCR-test upålidelig
 • Vi har set begyndelsen af Guds rystelse i de senere år!
 • Had til synd
 • 6. Vi skal til stadighed leve i ærefrygt og respekt for Herren.
 • Du har en Talsmand
 • De yndige bjerge
 • Islams ældgamle jødehad
 • Var der virkelig en istid?
 • Thorvald Kristensen
 • CONTENDING FOR YOUR DESTINY & YOU AFTERLIFE ALSO
 • Palæstina - problem nr. 1
 • Den nye pagt i Jesu blod
 • Her er hjertesorgen, smerten og bedrøvelsen i Jesu hjerte.
 • 4. Vantro udelukker al nærhed med Gud!
 • Jesus har aldrig været mere villig til at vise sin opstandelses kraft end han er lige nu.
 • Christian Bartholdy
 • De ti vigtigste ting om hinduisme
 • Et problemfrit liv
 • Den sidste profeti
 • Nicolajs vidnesbyrd
 • WARNINGS AND PRECAUTIONS
 • Bevar dig i Guds kærlighed
 • Profetier om Jesus!
 • Buddha - en historisk fremstilling
 • Yoga og meditation
 • 3. Kraften i Guds nærhed vil forvandle betragteren så han kommer til at ligne ham!
 • Her er en advarsel som vi alle må tage til os.
 • 3. Et fuldkomment hjerte er et sønderbrudt hjerte.
 • "Lærde" banket på plads
 • OKKULTE TRÆK
 • Var Poppo en bedrager?!
 • Overvejer at flytte fra min mand
 • Alt virker så umuligt i mit liv
 • Er evig sikker bibelsk?
 • Giver evig sikkerhed en undskyldning til at synde?
 • Den store Forsoningsdag: 10. dag i den 7. måned
 • Ungjordskreationisters, gammeljordskreationisters og videnskabens holdninger
 • Hvornår vil Bortrykkelsen finde sted?
 • Session 7 - Døm ikke efter det ydre
 • 1741 medical professionals speak up
 • Faderkærlighed
 • 5. Det vigtige spørgsmål er: Hvordan er Gud stillet overfor mig?
 • ASTROLOGI som spådomskunst
 • Sådan laver du et jødisk påskemåltid
 • Formålet med Jom Kippur er forsoning
 • Åndsvidenskab og reinkarnation
 • Menneskesønnens komme til Oliebjerget
 • Hvem er Jesus Kristus?
 • Hvorfor er jomfrufødslen så vigtig?
 • Musik og tilbedelse - Dan kap. 3
 • II. Israelitterne blev udfriet fra Egyptens magt af Guds mægtige hånd.
 • Når du er alene med Jesus for at lovprise og tilbede Ham, vil disse levende vande begynde at flyde!
 • Samuel var kun forsinket ganske få timer fordi Saul skulle prøves.
 • Gerrighed
 • Det sted hvor al visdom er opbrugt
 • 10. Hvordan kommer Jesus?
 • Er gambling en synd? Hvad siger bibelen om gambling?
 • Zakarias fortæller os, at Gud har udpeget tre steder hvor hans folk skal bede til ham.
 • Var der et sidste ønske tilbage i Peter?
 • Kristi storhed lige nu
 • Forbered dig på at blive vidne til den mest overgivne og dynamiske generation i menighedens historie.
 • Treenigheden og konsekvenser af dens fornægtelse
 • Buddhistisk etik
 • NLP og etikken
 • I dag missiler fra Gaza, i morgen fra PA
 • Hvor stor tro skal der til?
 • Anders Ova
 • To Walk In God's GREATNESS
 • Fængsler
 • Hvad siger bibelen om dæmoner?
 • De, som med fortsæt gør det onde, vil blive besat og drevet af dæmoniske kræfter!
 • Yogaskoler i Danmark
 • Gud fortalte Esajas om en særlig tjener, som glædede hans hjerte.
 • Hvordan er det muligt at "købe" en kostbar perle?
 • Sand fred er et resultat af at være retfærdiggjort ved tro.
 • Pilgrimsfærden til Mekka
 • Senere udviklingshistorie - hinduisme
 • Fakta
 • GOG-krigens motiver, gang og udfald
 • Hustruen
 • Hvad er de fire åndelige love?
 • Jeg har lige fået min tro på Jesus…hvad nu?
 • Han giver os herlighed ved at give sig selv
 • Sverige: Kirken, der spreder had
 • Der findes kun en hellig grund, hvor vi bliver helliggjort: en total og aldeles tillid til Kristus.
 • Kap. 17. Om at kaste al sin Sorg på Gud
 • Reiki
 • Largest structure in universe found — it’s mind-boggling 4 Billion Light-Years Across; And it ‘Should not Exist’
 • Hitler døde ikke i bunkeren
 • Bible Animation Part 2 of 5 (longer version)
 • ROCKET ATTACKS: A Miracle Happened on Shabbat!
 • Hvorfor er det vigtigt at gå i kirke?
 • Lovforslag om begrænsning af ytrings- og religionsfriheden i høring – midt i sommerferien
 • En stor del af Guds plan kan læses i de første fire kapitler af 1. Samuels Bog.
 • 3. Nogle tror fejlagtigt at bøn skal være sorgfuld og udmattende.
 • Hvad var det Jesus så, som knuste hans hjerte og fik han til at græde?
 • Porten
 • Frelse i Jesu navn alene
 • Bill Clinton: Israel tilbød Palæstinenserne Tempelbjerget i år 2000.
 • 4. Hvad siger Bibelen om menneskelivet, som det aktuelt leves?
 • Hvad sige bibelen om homoseksualitet? Er homoseksualitet en synd?
 • Sønnen er nu forsonet, fornyet og gjort duelig.
 • Korslivets hemmelighed
 • Nådegaverne
 • Hvem er jesuitterne
 • 4. Lad mig vise dig hvordan du kommer til Gud på den rette måde!
 • Lad mig vise dig hvad der sker, når du stiger op til Kristus og ser ham i lys og herlighed!
 • 3. Guds kærlighed bliver kun overført til os gennem Jesus Kristus
 • Kap 7. Om at fly for fængeligt Haab og Hovmod
 • Kap 19. Om Fromhedsøvelser
 • 1. Hvad denne Gerningernes Pagt er, og når den blev given
 • Anti-depressiv medicin
 • Frelst men elendig
 • 6. Om troens frugter eller de gode gerninger
 • Hvem vogter indgangsdøren til dit hus?
 • Du vil blive stenet!
 • Frelst men elendig
 • Hovedretninger
 • 10 storslåede hinduistiske templer
 • Kulten
 • Magt og afmagt i en terapeutiseret verden
 • Der er tre sammenhængende profetier om Antikrist i Bibelen
 • Evangelist Ron Whites syn
 • Israel i endetiden
 • Hvad er den rigtige måde at studere bibelen på?
 • Den athanasianske Trosbekendelse
 • Dåbens betydning
 • Det er Herrens herlighed som skiller os fra alle andre!
 • En hyldest til 3 whistleblowers
 • False 'fact checkers'
 • 1. Læg alt hvad der forhindrer glæde bag dig
 • 2. Den anden fordel ved anger og omvendelse er at al frygt fjernes.
 • 2. Had på grund af andres hellighed!
 • Faren ved at tage et skridt i den rigtige retning
 • Alle andre religioner er løgn
 • De to verdensreligioner
 • Mit Hjerte Som Bolig - Skywalk Lovsang
 • Det jødiske påskemåltid og evangeliet.
 • De vidunderlige fordele ved anger og omvendelse
 • 1. Stol ikke på på dine egne evner til at finde en udvej.
 • Denne sandhed, at barnekårets Ånd bor i mig, er blevet en stor kilde til fred og trøst i min vandring med Herren.
 • 4. Du kan ikke tæmme din egen tunge - det må Gud gøre for dig!
 • Kære troende. Lad mig spørge dig: Har du et ‘på trods af’ i dit liv?
 • Lige nu er mange kristne åndeligt døde – de har ikke et egentligt liv.
 • Jesus som den nye Pagts Sendebud
 • Fred i Mellemøsten – glem det
 • Den sande blodmåne teori
 • Vidnesbyrd - Johan Dalsgaard
 • Hvad lærer bibelen om treenigheden?
 • Vold er begær for fuld skrue.
 • Du kan nemt kende en stolt person på hans frugter!
 • Lidelse og korset kan ikke skilles ad!
 • Kap 13. Om at holde Stand i Fristelser
 • Fjern grunden for manglende bønnesvar
 • Vilhelm Beck
 • Moderne hinduisme
 • Former Atheist/Evolutionist - Dr. Mark Eastman MD
 • Kat Kerr with Patricia King - Revealing Heaven
 • PREPARING YOURSELF for the POWERS of the AGE to COME
 • DAVID WILKERSON'S PROFETI FRA 1973
 • Esajas gør det klart - vores fjender vil aldrig kunne overvindes af et menneskeligt sværd!
 • Elias kappe
 • Ved den sidste nadver advarede Jesus sine disciple, “Nogle af jer vil blive slået ihjel, nogle kommer i fængsel og alle vil blive forfulgt.”
 • Hvem er Muhammed?
 • Forskrifter
 • Vor stilling til Gud og videnskaben
 • Antikrist gør krav på tilbedelse
 • 2. engel
 • Er Jesus den eneste vej til himlen?
 • Bio
 • Vores himmelske fader trøster os, når vi har svære tider, men han ønsker at give os mere igennem sådanne tider!
 • Jeg ønsker at fokusere på en af de mange sejre på korset.
 • Når du er der, hvor al visdom er opbrugt, vil en af to ting ske med dig.
 • Sådan er det med mange kristne i deres forhold til deres himmelske Far.
 • Tro
 • Kap. 11. Om at Hjertets Ønsker må prøves og tøjles
 • Hvad er synden mod helligånden?
 • Sabatten
 • "The 24-Hour Diet" - kender vi sandheden?
 • Den eneste måde du kan blive hellig på
 • Spørgsmål om teologi
 • Pietistisk misbrug af 1. Kor.
 • 2. Det Paulinske mønster indbefatter en torn i kødet.
 • For at blive en Guds tjener må vi på et tidspunkt have serveret et lidelsens bæger.
 • Buddhisme i Danmark og vesten
 • En tidligere Muslim advarer Vesten
 • Frikendt og retfærdig?
 • Revival (Session5): For Such A Time As This
 • Shocking Footage from Auschwitz Concentration Camp
 • 1. Skal de gode nyheder om Jesu komme forkyndes i dag?
 • Drømmen
 • For det tredje, denne generation er løbet tør for vin og behøver et mirakel
 • Videnskaben førte ham til tro
 • Hvad er da et menneske?
 • Mormonisme
 • Bibliography
 • De radioaktive stoffer
 • Bible Animation 7 Jesus Cures the Man with the Withered Hand
 • God's promise of prosperity
 • Prime Minister Netanyah
 • Guds ultimative våben
 • I sin nåde rækker Herren ud til hver en følelsesløs sjæl.
 • Opstandelsen - en historisk kendsgerning?
 • Islamisk-Fascistisk bevidsthedsuge dag 2
 • Del 8
 • Om Antikristen
 • Helse
 • Frafalden kristendom
 • Bøger af Anders Ova
 • Lydia, Former Muslim's Journey from Islam to Jesus Christ.
 • Søg og du skal finde!
 • Behovet for hyrder efter Guds eget hjerte.
 • Er dette en beretning om én fortvivlet Guds mand fra det Gamle Testamente, eller er denne beretning bekendt for mange bedende troende i dag?
 • Gud fortalte ikke David hvordan han ville udfri ham og hans familie.
 • 8. Forfølgelse af karismatiske katolikker
 • Porten
 • Fortabelse
 • Mormon Teaching Ravi Zacharias (Must See)
 • THE HOLY EUCHARIST : Eating the Flesh of Deity
 • Det okkulte
 • Halleluja, dødens magt er brudt - LIVE LOVSANG 2010
 • Fordi du er alt ?- "Når hjerte møder hjerte"?
 • Forfølg dine drømme og visioner. Sted: DFM 6-apr-2002
 • Jesus i fitnesscentret - Casper Noah Byskov
 • Den store skare
 • Du må dø!
 • Skabelsesberetningen
 • Creation Seminar Highlights - Kent Hovind - The Whole Seminar
 • Antikrist og hans forløbere er allerede anmeldt i GT
 • More on MMS
 • Hengivenhed til Jesus Kristus er at være fuldstændig afhængig af ham for tilfredsstillelse!
 • Mange 'nåde' prædikanter gør op med loven før den kan gøre sit arbejde med at overbevise om synd!
 • Indledning
 • De syv dødssynder
 • Ignatius de Loyola
 • Mere End Ord - LIVE LOVSANG
 • Valdemar Toppenberg
 • Den messianske jødedom og den paulinske kristendom
 • Helligåndsdåben – Til personlig gavn?
 • Hollywood Hellighed
 • Dette bryllup handler om at Kong Jesus tager sig en brud!
 • 3. "Han fandt ham i Betel. Dér taler han til os"" (Hosea 12:4).
 • Kap. 57. Enkelte Fald skal ikke gøre os modløse
 • Tiden og evigheden
 • The Nativity
 • Sissel - You Raise Me Up
 • Art Genius Akiane Kramarik Child Prodigy!
 • 12. Om boden
 • Lad selvet dø!
 • Hellig Grund
 • Del 7
 • Profetier, syner og åbenbaringer om Endetiden
 • Når skriften siger at Gud Hvilede på den syvende dag, så har det intet at gøre med, at han blev træt!
 • Gud har en plan om en endetidsmenighed, som gør mere end at prædike og undervise!
 • Kap. 34. Den Sjæl, som elsker Gud, finder over alle og alle Ting sin Glæde i ham
 • Kan der komme vækkelse og sand fornyelse i kirken?
 • Peshet og pesher
 • From Muhammed to Isa - Conversion of a radical Muslim
 • Hvad er frelsesplanen/ frelsesvejen?
 • Der findes en tredje overgang - Jabbok!
 • Lad mig nu give dig de gode nyheder!
 • Verden behøver gudstjenester der viser Guds kærlighed, og kraftfulde personlige eksempler på Guds kærlighed.
 • FIND DEN HELLIGE BIBEL
 • Prædiken 4. søndag efter trinitatis
 • Chanukkah - indvielsesfesten
 • Session 10 - Det unikke selv
 • Tegn på at den amerikanske elite desperat forbereder sig på at der sker noget STORT
 • I slutningen af Ezekiel 16, sker der noget utroligt
 • Bøn og faste giver stærk trosvækst
 • Peter Rasmussen, 46 år, selvstændig, Støvring
 • Faderkærlighed
 • Hvad er dispensationalisme, og er det bibelsk?
 • Smyrna
 • Rev. A. A. Allen - Pick Up Your Bed and walk
 • BOMBSHELL: Ex-CIA Agent Claims Obama Killed Breitbart and Clancy
 • Det er forbavsende at høre, hvad Gud gør gennem engagerede missionærer rundt om i verden.
 • For en del troende stemmer dette faktum om vores himmelske Far ikke.
 • Qumran
 • Kap 7. Om at elske Jesus over alle Ting
 • Anden del: Videre analyse
 • Radikal buddhisme
 • Kærlighed Vil Bære - UNGKIRKE // Stille Stunder
 • Elias kappe
 • 28. Om den kirkelige magt
 • Gud befaler os at bede for hinanden (se Jakob 5, 13–14).
 • Satan er ude på at ødelægge din tro!
 • Bøn som ryster helvede
 • Det sted hvor al visdom er opbrugt
 • Fjenden stormer frem mod sådanne soldater.
 • Spisetid i kornmarken
 • Sun Myung Moon og hans kone
 • Tibetansk buddhisme
 • Ømme led?
 • Interview med Charles Morris
 • Frelses man ved tro alene, eller ved tro plus gerninger?
 • Hvad er vigtigheden ved den kristne dåb?
 • 18. Om den frie vilje
 • 1. Den første ting der vil ske med en lydefri troende er, at han modtager Herrens gunst!
 • Gud ønsker, at vil skal tilegne os hans fred lige nu.
 • 3. Gud åbenbarer sit ord for dem, som nægter at huse eller skjule synd.
 • Kap. 3. Guds Ord maa høres med Ydmyghed, men mange overvejer dem ikke
 • Kap. 40. At Mennesket ikke har noget godt af sig selv og ikke kan rose sig af noget
 • Film med helbredelser fra gaden
 • Hvem er jøde?
 • 101 profetier om de sidste dage
 • Lige Nu, Lige Her - LIVE LOVSANG
 • Leadership: Love first; gifting second - Get it right
 • Formiddagsmøde af George Verwer d. 15. Juli 2009
 • Min historie med Jesus - Carrie
 • 3. På en time vil Gud ændre den enkelte af os
 • III. Glæden visner fordi vi overser den herlige frihed der er ved at være Guds børn!
 • 1. Der skal komme et forfølgelsesvanvid over jorden
 • 3. Vov at tro på de ufatteligt gode ting, som Helligånden vil fortælle dig.
 • Modergud
 • Afsluttende
 • Moses Davids skøger
 • Det vedisk-ariske samfund
 • Session 1 - Introduktion
 • Alt Står I Guds Faderhånd - Skywalk Lovsang
 • Israel info
 • Hvad er dåben i Helligånden?
 • Del 4
 • Hvilken sorg Gud må bære over de frafaldne, blinde vægtere!
 • Amway - en ny tids religiøsitet?
 • Proof of Giants on the Earth
 • Furious about lies
 • What are the chances of contamination?
 • Hvorfor er bedømmelse blevet taget væk fra Guds folk? Hvorfor har Gud blindet deres øjne?
 • Den anden grund til at den antikristelige ånd kan indtage en kompromissøgende kristen er en kærlighed til nydelse.
 • Når uvejret rammer, vil frygt uundgåeligt ramme dig.
 • Gud befaler os at bede for hinanden (se Jakob 5, 13–14).
 • AUTOMATSKRIFT ELLER HIERATISK SKRIFT?
 • Survival During the Judgment (8/8/14)
 • Er du rede til det kommende uvejr?
 • Hvad med jødehadet?
 • De tilfangetagne israelitter var et ynkeligt vidnesbyrd om Guds trofasthed.
 • Kirken og Videnskaben
 • Jeg lærte den samme lektie for år tilbage da jeg arbejdede for Teen Challenge.
 • Her er en vigtig sandhed for enhver troende: Den stund hvor Guds kraft manifesterer sig, er lige der hvor vi er mest hjælpeløse.
 • Vi kan ikke adskille vores individuelle passion for Kristus fra en ægte byrde og passion for hele legemet.
 • Landarbejdere
 • Jehovas Vidner og Bibelen
 • Kulten
 • Roadrunner
 • Prædikerner
 • Møder
 • Ofte stillede spørgsmål
 • Når du har sat dig for at behage Kristus, vil du aldrig have behov for applaus og anerkendelse fra mennesker.
 • Krigen mod kristne og kristne principper bliver mere og mere intensiv
 • Der er en vigtig grund til hvorfor så mange troende ikke kender eller forstår Guds stemme!
 • Guds miskundhed må proklameres.
 • Göbbels kammertone
 • Antikrists genoplivede islamiske imperium
 • Teologien bag Tongil’s vielsesritualer
 • Hvordan forstå skabelsesberetningen?
 • Som barn frygtede jeg Gud
 • Abram Poljak i Judenchristliche Geminde
 • Hvordan fungerer Guds suverænitet og menneskets frie vilje sammen i frelsen?
 • 3. Nogle kristne beder ikke fordi de har lært at leve uden bøn!
 • Snaren er brudt
 • Faderen har to slags kærlighed: en generel kærlighed for alle syndere, og en speciel kærlighed for sin familie.
 • Gerald Schroeders teori
 • Session 4 - Menneskets åndelige behov
 • III. En strøm af snavs og en dåb i smuds i Amerika
 • Det gamle babylon skal genopbygges.
 • To træer
 • 2. Er der en Gud?
 • Spiritisme
 • Derfor bør kristne kende den jødiske løvhyttefest
 • Opfattelse af døden
 • Sådan taler Helligånden til dig
 • At lære den Hellige Ånd at kende
 • Forarget på Kristus
 • Fra påsken til opstandelse!
 • "Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen" (Matt. 24, 36).
 • Brudens forberedelse
 • De ti vigtigste ting at vide om buddhismen
 • Næstekærlighed i hinduismen
 • Bevægelsen i dag
 • »Hvad yoga også er«
 • Psykiatriens svindelnummer
 • Specials
 • 3. Nu da de var over Jordan, sagde Elias til Elisa: "Sig, hvad du ønsker, jeg skal gøre for dig."
 • Vores tro skal alene være solidt funderet i Guds Ord.
 • Vi er på nippet til en udgydelse af Helligånden, som vil bringe Jesus tilbage i overskrifterne.
 • Ældste håndskrift
 • Hvordan lykkes det kristne liv?
 • Du behøver ikke at forstå dine prøvelser - for du har nåden
 • Postscript
 • Bøn i lønkammeret
 • Det Muslimske Broderskab
 • Miraklerne ved Guds kraft skal ikke forsvinde med den nuværende generation.
 • Kap 16. Om Overbærenhed med andres Fejl
 • Lignelsen om sædemanden
 • Guds matematik
 • Fakta om ”Tienden” - nutidens afladshandel - og Lovens funktion i den Nye Pagt
 • Testament - The Bible in Animation - Ruth
 • Gilad Shalit and 1000 Terrorists: NOT Equal!
 • Arvesynd og retfærdiggørelse
 • Gud prøver os for at se om vi tålmodigt vil vente på at han udfrier os!
 • Hele verden er klar over at vi står overfor større vanskeligheder end nogensinde før i historien.
 • Nogle påstår, at Paulus advarer mod at prædike om at Herrens komme er nær, for ikke at ophidse folk.
 • Sønderknust
 • Lovens plads
 • Uærlighed og bedrag i islam
 • Harvard-arkæologom Noahs Ark-fund: "Det er ikke fup!"
 • Eksisterer Gud? Findes der bevis på, at Gud eksisterer?
 • Jesu eksempel
 • Sandheden er, at hvis du befinder dig på et tørt sted, er du på vej til større mirakler.
 • Gode nyheder til gudløse mennesker!
 • HVEM GRÆDER I DAG? af Leonard Ravenhill
 • Moses så en busk i lys lue, som om den brændte, men den blev ikke fortæret af ilden.
 • General Franco gav Nazisterne en liste med 6.000 Jøder i Spanien
 • Introduktion
 • Kent Hovind
 • Folkemord på kristne når "alarmerende niveau"
 • 2. Kraft, som er en anden af Kristi ressourcer, bliver også bortødet på tåbelig og selvisk vis.
 • Hiding the Cure from Humanity
 • SPEND AT LEAST AHOUR IN PRAYER
 • I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist
 • 2. Et skridt mere nedad – tabet af den Elskedes tilstedeværelse.
 • Hvordan kan vi have vished om, at vi virkelig er ‘I Kristus’?
 • Hvad er euroislam?
 • Sikhisme
 • Fædrene
 • Animerede videoer
 • GOD'S JUDGEMENT ON YOUR NATION FOR SINS
 • Det eneste håb i det kommende uvejr
 • 7. Hvad er forskellen på Kristi dag og Herrens dag?
 • 3. Det tredje sted for bøn, er der hvor Jesus praktiserede det og som han anbefalede sine disciple: lønkammeret.
 • Vi har blot løftet fligen
 • Murder in New York
 • Jesus tillod at tiden løb ud for Jairus.
 • Hvad med Helligåndens hjælp i vores trængsler og prøvelser?
 • Se, Han kommer snart
 • Guds modstander (djævelen); og noget om englene og skabelsen
 • Meditation i buddhismen
 • LGAT, New Age og Scientology
 • Kristendommens jødiske rødder
 • Har Jesus virkeligt levet? Er der historiske beviser på, at Jesus Kristus har levet?
 • Hvad er de forskellige racers oprindelse?
 • Det dyrebare blod og den mægtige hånd
 • Fohindringer for sejrende bøn
 • 3. Vi er blevet givet et mægtigt våben mod frygt.
 • Jeg ønsker ikke at skræmme nogen med denne udtalelse om vores evner til at fejle.
 • Hvad lærer vores børn i skolen?
 • Alt planlagt på Event 201
 • 2. Denne Rest har lært at kende Herrens stemme!
 • Alternativ tilgang
 • Troen på Guds kærlighed
 • Ian McCormack
 • Indeholder bibelen fejl, modsigelser og uoverensstemmelser?
 • Folkekirkens tre oldkirkelige bekendelser
 • Entropi og død
 • Google programs mankind
 • De forskellige DAGE i frelses-historien
 • Kristi nærvær er ødelæggende for alt hvad der er kødeligt"
 • Uanset hvem der lægger fælderne – djævelen, onde mennesker eller misundelige kristne – så kan vi ikke se fælden når vi står i den!
 • Jakob havde tilbragt tyve år sammen med Laban udenfor Guds plan og velsignelse for ham.
 • Vor Herres Jesu Kristi opstandelses historie
 • 8. Hvad er dåben?
 • Bøn som ryster helvede
 • Frimodighed til at gå ind i Guds nærvær
 • Den tro der kan frelse!
 • Jeg tænker over hvilke dybe, mørke prøvelser Johannes måtte gennemgå i sin sjæl.
 • Så snart Jerusalems murer var genrejste og portene isat, blev portvagterne og vægterne udvalgt til hvert eneste hus.
 • Et fuldkomment hjerte
 • Indiens apartheid lever videre
 • Vendingen mod selvet og ”psyko-eksperterne”
 • Til slut
 • 5. engel
 • M.E.G.A. Venner - Jeg Hører Til Hos Dig
 • Hvad siger bibelen om dinosaurer? Er der dinosaurer i bibelen?
 • Hvorfor ventede Gud til Abraham og Sara var blevet for gamle før han gav dem en søn?
 • 1. Vores vantro gør Gud til en løgner!
 • Paulus nægtede også at blive involveret i den bitre politiske strid på sin tid.
 • 1. Johannes viser os hvilken slags tjeneste der behager Herren mest!
 • Lov og nåde
 • Hovedretninger inden for hinduismen
 • Det nødvendige ubehag
 • Abraham
 • Carola - Not by Might
 • Todd Burpo Interview Heaven is for Real
 • Naser Khader
 • Herren har lovet at udfri dig
 • LEDER: Svensk opstandelse over islamisk voldtægt
 • Alzheimer’s is a Diabetic Disorder of the Brain, Researchers Find
 • Just When You Thought Big Food Couldn’t Sink Any Lower…
 • Når en nation er under guddommelig revselse, vil den reagere på to måder.
 • At lære den Hellige Ånd at kende
 • At leve uden frygt
 • Helligånden er blevet sendt til os på en kærlighedsmission.
 • Jesus som Forløber til Himlen
 • Bihensigter
 • Ydmygelsens dal
 • Israels genoprettelse
 • Er hun historiens mest omtalte kvinde?
 • Den første kvinde
 • Hvad er den rigtige religion for mig?
 • Hvad betyder det at tage imod Jesus Kristus som sin personlige frelser?
 • Jesus vil ikke vende tilbage som Guds Lam, men komme som lynet!
 • Hamas 32 år senere
 • Sådan kan du studere et emne!
 • At bevare sig i Guds kærlighed at vide og tro og blive ved med at stole på hans kærlighed - selv gennem din trængsler.
 • Kap. 20. Om Bekendelse af sin egen Skrøbelighed og om dette Livs Elendighed
 • Healing og terapi I
 • Siebenthals sekt
 • REGNSKABET ER GJORT OP: OBAMA DÅRLIGSTE PRÆSIDENT FOR USAs ØKONOMI SIDEN 2. VERDENSKRIG
 • Det gav meget
 • To Hell and Back (Died by Suicide) NDE & Hell Testimony - Angie Fenimore
 • The God who goes before you
 • Fordærvede kristne!
 • Opfattelse af døden
 • Moderne muslimsk historie
 • Obelisken
 • Overgangsritualer
 • Kosmologi
 • Del 9
 • Antikrist træder frem umiddelbart før eller omtrent samtidig med Kristi genkomst
 • Videoer / film
 • Mød Jonna
 • Eksisterer Gud? Findes der bevis på, at Gud eksisterer?
 • Vi ser et billede på dette, da Gud udfriede Israel gennem det Røde Hav.
 • Nogle gange vil Helligånden ikke lade dig sidde stille!
 • 1. Gud elsker sit folk med den samme kærlighed, som han elsker Jesus med, som sidder ved hans højre hånd.
 • Kap 10. Om at vogte sig for overflødig Tale
 • Seksualiteten på afveje - 7. bud
 • P.C. Davidsen
 • Facts om global opvarmning
 • Bible Animation 13 Moses is Born
 • Elskede Mig Først - Skywalk Lovsang
 • Emner
 • Samaria - Where History meets Destiny
 • Del 1
 • Nu kommer jeg til det med de vidunderlige fordele ved anger og omvendelse!
 • 2. Helligånden er kommet for at lede os ind i et bønneliv.
 • Jeg taler nu til enhver kristen: Tiden er inde til at holde dig nærmere Jesus end nogensinde før.
 • Peter minder os om denne glorværdige sandhed: "Kristus er vores håb!"
 • Den sidste rejse
 • Odin var en asiatisk shaman